Takaisin pääsivulle

20 helmikuu
2015

EU tukee Mugabea?

EU on lieventänyt suhtautumistaan aikaisemmin demonisoimaansa hirmuhallitsijaksikin kutsuttuun Zimbabwen presidentti Robert Mugabeen ja allekirjoittanut hänen hallintonsa kanssa 234 miljoonan euron arvoisen apupaketin. Lisäksi EU on lieventänyt Mugabelle asetettua matkustuskieltoa. Uutinen nostaa kysymyksiä sovitun avun tehokkuudesta sekä Euroopan unionin uskottavuudesta. Lisäksi se luo kysymyksen siitä, miten Suomen EU:n kautta suorittama rahoitus noudattaa maamme omia kehitysapupolitiikan linjauksia.

EU:n ja Zimbabwen 16. helmikuuta solmiman sopimuksen mukaan rahoitus ohjataan kolmelle avainsektorille: maatalouden kehittämiseen, terveydenhuollon parantamiseen sekä – mikä merkille pantavaa – hallintoon. Hallintoon EU ohjaa varojaan jatkossa myös suoran budjettituen muodossa siinä tapauksessa, että Zimbabwe täyttää hyvään hallintoon ja oikeusvaltiokehitykseensä asetetut tavoitteet.

EU on lieventänyt asteittain Zimbabwen pakotteita, jotka asetettiin vuoden 2002 epärehellisiksi syytettyjen vaalien ja niihin liittyvien väkivallantekojen jälkeen. Rahoituksen jatkamiseen liittyvän sovun lisäksi EU lievensi helmikuun alussa presidentti Mugaben ja hänen vaimonsa matkustuskieltoa. Mugabe voi nyt matkustaa EU-alueelle hoitaessaan Afrikan unionin puheenjohtajan tehtäviä. Maailman vanhin valtionpäämies otti kyseisen pestin vastaan tämän vuoden tammikuussa.

Pakotteiden käytön vähentäminen voi sinänsä olla viisaskin teko; onhan esimerkiksi maailmankuulu kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi todennut tutkimusten osoittavan täysin yksiselitteisesti, että pakotteet eivät muuta kohdevaltion poliittista käyttäytymistä. Ollakseen uskottava kehitysavun antaja EU:n tulee kuitenkin olla johdonmukainen ja osoittaa samalla avun kohdemaan täyttävän sille asetetut ehdot.

Rahoituksen palauttamisen sanotaan liittyvän Zimbabwen uuden perustuslain hyväksymiseen ja pyrkimykseen tehdä uudistuksia. Uudistuksia tuskin on kuitenkaan tulossa. Brittiläisen sanomalehti Guardianin haastatteleman International Crisis Groupin eteläisen Afrikan projektipäällikön Piers Pigoun mukaan ei ole selvää, mitä uudistuksia EU pyrkii Zimbabwessa saamaan aikaan. Zimbabwelainen ekonomisti ja poliittinen kommentaattori Vincent Musewe puolestaan täräyttää saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa, että Zimbabwen valtapuolue ZANU-PF ei ole tekemässä mitään maan sosio-ekonomisten olosuhteiden parantamiseksi.

EU:n kehitysapupolitiikan suunnanmuutos Zimbabwessa ei kuulosta Pigoun ja Musewen antamien ennakkotietojen perusteella johdonmukaiselta eikä uskottavalta. EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan pohjana on vuodesta 2005 alkaen ollut Kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus, jossa EU:n kehityspolitiikkaa ohjaaviksi arvoiksi on määritelty ihmisoikeuksien, demokratian, hyvän hallinnon, tasa-arvon, solidaarisuuden ja oikeusvaltioiden kunnioittaminen. Zimbabwe ei ole esimerkki maasta, joissa näiden arvojen toteutumisella voi juhlia.

Suomella on selvä kannustin suhtautua kriittisesti EU:n kehitysapulinjauksiin, sillä kehitysyhteistyövaroistamme kanavoidaan vuositasolla keskimäärin 10–15 prosenttia EU:n kautta. Vuonna 2013 se merkitsi 149,4 miljoonaa euroa. Suomi seuraa ihmisoikeuksien ja tasa-arvon kehittymistä kehitysavun ehtona. Suomen kehitysapuvelvoitteiden tulisi perustua vastavuoroisuuden periaatteelle, jossa myös avun kohteella on oma vastuunsa. Tämän vuoksi EU:n päätös purkaa Zimbabwea koskevia pakotteitaan ei ole Suomen linjausten mukainen.

Pehmeällä linjallaan EU ja sen jäsenmaat antavat avun kohdemaidensa ymmärtää, että avun saamisen perusteeksi määritetyt arvokriteerit ovat vain sananhelinää. Aivan oma keskustelunaiheensa onkin, millaisia yhteiskunnallisia velvoitteita kehittyville maille tulisi asettaa. Zimbabwen valtiovarainministeri Patrick Chinamasa toivoikin Euroopan maista nimenomaan suoria investointeja. Tulevaisuuteen suunnattu kysymys kuuluukin, tuleeko haaksirikon kokenut perinteinen kehitysapu korvata reilulla taloudellisella yhteistyöllä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *