Takaisin pääsivulle

11 huhtikuu
2014

Olipa mielenkiintoinen viikko

Poliittisesti mielenkiintoinen viikko takana. Esillä on ollut useita laajaa joukkoa koskettavia aiheita

Tiistai 8.4.

Eduskunta pui tiistaina valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015 – 2018. Kehyspäätökset lapsilisäleikkauksineen ovat ravistelleet suomalaisia monin tavoin. Täysistuntokeskustelu pyöri isommissa linjoissa ja oli mielestäni harvinaisen räväkästä. On toki selvää, että taustalla vaikuttavat poliittisen johtajuuden kamppailut tuovat lisäväriä henkilöihin ja retoriikkaan.

Omaa debattivuoroani odottelin pari tuntia: Kommentoin hallituksen mielestäni hämmästyttävää päätöstä siitä, että hallitus ei edelleenkään tee suunnitelmia lukukausimaksujen asettamisesta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Kaikesta säästämisestä ja verotuksen kiristämisestä huolimatta Suomessa on niin paljon löysää rahaa, että ulkomaalaisia voidaan kouluttaa korkeakouluissamme ilman, että heidän tarvitsee siitä mitään maksaa. Veronmaksaja senkin lystin kuitenkin kustantaa! Lukukausimaksut olivat kehysriihipöydällä, mutta lehtitietojen mukaan vihreät ja vasemmistoliitto tyrmäsivät ne. Toivon, että seuraava hallitus on tarpeeksi järkevä palatakseen asiaan.

Varsinaisessa puheenvuorossani hieman myöhemmin kommentoin hallituksen päätöstä leikata vihdoinkin kehitysapua. Perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti esittäneet kehitysapumäärärahojen leikkaamista. Taloudellisesti erittäin vaikeina aikoina on tarkoituksenmukaista laittaa oman maan asioita kuntoon, jotta jatkossa olisi enemmän liikkumavaraa tukea tarvittaessa myös muita. Nostin esille myös Finnfundin, valtion pääomistaman sijotusyhtiön, jolla on erityistehtävä kehityspolitiikassa. Finnfund sijoittaa kehitysmaissa tapahtuvaan yritystoimintaan, jossa on suomalainen intressi mukana, ja edesauttaa näin työn, yrittäjyyden ja taloudellisen toimeliaisuuden lisäämistä kohdemaissa.

Kehittyvien ja kehitysmaiden omaa vastuuta ongelmien ratkaisussa on lisättävä. Se voisi tapahtua hyvin juuri yritystoiminnan edistämisen kautta, sillä työ ja tuottavuus korjaavat itsessään yhteiskunnan epäkohtia. Koko puheenvuoroni voit lukea täältä, videotallenne puheestani löytyy täältä.

Lapsilisäkeskustelua ei juuri sivuttu, sillä siihen palattaisiin torstaina, jolloin hallitus vastaa opposition (pl. vasemmistoliitto) välikysymykseen. Pidän perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron tuossa istunnossa.

Aiemmin päivällä oli verojaoston ja ulkoasiainvaliokunnan kokoukset. Verojaostossa kuulimme liudan asiantuntijoita verovelkarekisteriesityksestä. Tänään asiantuntijat olivat vain myötämielisiä esitystä kohtaan, rekisteriin joutumisen alarajaa ehdotettiin laskettavaksi 5 000 eurosta vaikka nollaan saakka. Mielenkiintoista kuulla mitä yrittäjäosapuolilla on aiheeseen sanomista.

Ulkoasiainvaliokunnan kokous oli lyhykäinen; saimme katsauksen vaaleihin valmistautuvan Irakin tilanteesta. Ei kuulostanut kovin lupaavalta.

Keskiviikko 9.4.

Verojaosto jatkoi aamulla kuulemisia verovelkarekisteristä. Tänään asiantuntijajoukko yhtä lukuun ottamatta oli hyvin kriittinen esitystä kohtaan. Esityksen ongelmina nähtiin erityisesti liian alhainen verovelan määrä ja riidanalaisten päätösten sisällyttäminen rekisteriin. Asian käsittely jatkuu. Perussuomalaisten suhtautuminen esitykseen on kriittinen.

Ennen täysistuntoa koolla oli ulkoasiainvaliokunta ja eduskuntaryhmämme työvaliokunta, jota johdin pj Lindströmin ollessa estynyt.

Täysistunnossa käsiteltiin ensimmäiseksi hallituksen esitystä, joka toteutuessaan – ja toteutuuhan se kun hallitukselta tulee – tekee kouluttautumisesta terrorismirikokseen rangaistavaa. Lisäksi esitys täydentää terrorismin rahoittamisesta seuraavaa rangaistussäännöstä. Esitys on ollut monien tahojen toivoma, valitettavasti tarpeeseen tuleva.

Listalla oli myös hallituksen esitys, jolla tiukennetaan entisestään ampuma-aselakia ja hankaloitetaan vastuullisten aseharrastajien toimintaa.

Esityksessä mm. ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Lisäksi muutettaisiin ampuma-aselakia, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia, järjestyslakia ja rikoslakia. Samalla kumottaisiin ampumaratoja koskevat vanhat, Venäjän vallan aikaiset säädökset. Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen edellyttäisivät ampumaratalupaa lukuun ottamatta vähäisen ampumaradan perustamista ja ylläpitämistä, jotka olisivat ilmoituksenvaraisia toimia. Tehokkaimmat ilma-aseet ehdotetaan sisällytettäviksi ampuma-aselain soveltamisalaan. Ampuma-aseen säilyttämistä koskevia säännöksiä ehdotetaan tiukennettaviksi ja tarkennettaviksi. Ampuma-aseen säilytyspaikat ehdotetaan määriteltäviksi laissa. Ampuma-aselaista ehdotetaan poistettavaksi mahdollisuus säilyttää ampuma-asetta siten, että aseen osaa säilytetään ampuma-aseesta erillään ampuma-aseen ja sen osan ollessa säilytettyinä siten, että ne eivät ole helposti anastettavissa. Velvollisuutta säilyttää ampuma-ase hyväksytyssä turvakaapissa tai poliisin erikseen hyväksymässä säilytystilassa laajennettaisiin koskemaan kaikkia sellaisia luvanhaltijoita, joilla on enemmän kuin viisi ampuma-asetta.

Koko esitykseen voi tutustua tästä linkistä. Hallituksen esitys kiristää ammuntaharrastusta monesta eri suunnasta. Esityksen hyvänä puolena voidaan pitää satunnaisten ammuntakilpailujen mahdollistamista.

Keskustelussa käyttämäni puheenvuoron voit lukea täältä, videotallenne keskiviikon täysistunnosta puuttuu jostain syystä eduskunnan sivuilta.

Torstai 10.4.

Torstaina minulla ei ollut lainkaan valiokuntien kokouksia, joten päivä alkoi virallisen ohjelman osalta vasta kahdelta iltapäivältä, jolloin vedin eduskuntaryhmämme kokousta siihen saakka, kunnes pj. Lindström ennätti metsäakatemiasta paikalle.

Suulliselle kyselytunnille valitsimme pääkysymyksemme aiheeksi eläkeläisten tilanteen. Eläkkeiden määrä ja verotus ovat toistuvasti esillä kansalaispalautteessa. Erityisesti kansaneläkkeen varassa olevien tilanne on tukala. Monilla iäkkäillä naisilla esimerkiksi työeläkekertymä on jäänyt heikoksi tai sitä ei ole lainkaan, kun iso osa elämästä on mennyt lapsia hoivatessa. Lisäksi nousevat elinkustannukset hankaloittavat tilannetta.

Suullisen kyselytunnin jälkeen eduskunta käsitteli yhdessä keskustan ja vasen ryhmän kanssa jättämäämme välikysymystä hallituksen perhepolitiikasta. Ensimmäisen puheenvuoron käytti edustaja Mäntylä, joka oli myös välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja. Mäntylällä on työ- ja opintotaustaa sosiaalialalta, joten pienituloisten lapsiperheiden asiat ovat hänelle hyvin tuttuja. Puheessaan Mäntylä viittasi kansanedustajien vieraantumiseen arjen todellisuudesta, mistä ministeri Huovinen tulistui ja arvioi Mäntylän puheen halventavan eduskuntaa. Ministeri totesi monen kansanedustajan tuntevan varsin hyvin lapsiperheiden arjen.

Koin tarpeelliseksi vastata itsekin ministerin huomautukseen, sillä mielestäni Mäntylä on oikeassa. En epäile sitä etteikö monikin kansanedustaja tiedä millaista lapsiperheen arki on, mutta kansanedustajien tulotaso on paitsi nykyisessä työssä niin monella myös aiemmalla uralla sen tasoinen, että jatkuva tasapainoilu tulojen ja menojen kanssa ei taida olla niin tuttua.

Mietin itsekin usein sitä ovatko kansanedustajat vieraantuneita arjesta. Kysymyksen tekee vaikeaksi se, että olen itsekin kansanedustaja. Emme voi esimerkiksi lähteä tuomitsemaan kenenkään pitkää poliittista uraa, sillä kaikki perustuu äänestäjiltä saatuun mandaattiin ja luottamukseen demokraattisissa vaaleissa. Äänestäjät eivät voi äänestää väärin ja valita vääränlaisia edustajia. Toisaalta on selvää, että mitä pidempi aika työnteosta ns. tavallisessa työpaikassa on sitä vaikeampi sen yksityiskohtia on muistaa. Myös työelämä muuttuu koko ajan, eivätkä selkeätkään muistikuvat vuosien takaa ole enää suhteutettavissa nykyisiin vaatimuksiin. Kaikesta ei voi kukaan tietää eikä kaikkea ymmärtää, mutta pitää yrittää kuunnella ja oppia.

Pidin välikysymyskeskustelussa Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron. Puhe rakentui Suomesta ulkomaille maksettavan sosiaaliturvan ympärille. EU:n sääntöjen sekä yhdistelmälupadirektiivin myötä Suomesta valuu miljoonia euroja sosiaaliturvaa, mm. lapsilisiä ja kotihoidontukea, ulkomailla asuville ulkomaan kansalaisille. Asumisperusteinen sosiaaliturvamme on hapertunut EU:n myötä. Koko puheen voi lukea täältä. Videotallenteen voi puolestaan katsoa täältä.

Perjantai 11.4.

Perjantaina olin aamulla Ylen vaalivideokuvauksissa. Yle järjestää jokaiselle eurovaaliehdokkaalle neljän minuutin pituisen haastattelun. Mielenkiintoinen kokemus, johon ei pystynyt valmistautumaan etukäteen lainkaan, sillä kysymyksistä ei ollut mitään tietoa. Neljässä minuutissa ei paljon ehditty, mutta maahanmuuttoon liittyvät teemat olivat esillä omassa haastattelussani. Viimeiseen kysymykseen vastasin englanniksi. Videot julkaistaan netissä, kun Ylen vaalikone avautuu äänestäjille.

Ulkoasiainvaliokunnassa jatkuivat asiantuntijakuulemiset Yhdysvaltojen ja EU:n välisistä vapaakauppaneuvotteluista. Kokous oli vielä kesken, kun säntäsin jo valtiovarainvaliokunnan kokoukseen, sillä siellä käsiteltiin komission Ukrainalla esittämää makrotaloudellista tukea. Asiaa esitettiin vain tiedoksi merkittävänä, mutta valiokunnan demarijäsenet esittivät siihen lisäksi lausumaa, joka sitten hyväksyttiin äänin 9-8. Tuen myöntämisen osalta tällä ei ole mitään vaikutusta, mutta poliittisesti asia on hyvä muistaa jatkossa, kun erilaisiin tukipaketteihin tullaan – jälleen – palaamaan.

Välikysymysäänestyksessä hallitus sai jälleen eduskunnan luottamuksen äänin 92-80. Poissa oli 27 edustajaa. Hallituksella on vielä riittävästi edustajia puolellaan, mutta mikäli Fennovoima-päätös sysää vihreät oppositioon tilanne käy varsin herkäksi.
Perjantain mukava uutinen oli myös se, että hallitus luopuu pakkoliitoksista kaupunkiseuduilla. Perussuomalaiset on johdonmukaisesti vastustanut kuntien pakkoliitoksia, joten järjen äänen kuunteleminen hallituksessa on otettava tietenkin ilolla vastaan. Suurimpia voittajia ovat kuntalaiset, aivan kuten kuuluukin olla.

Huomenna lauantaina lähden piknikristeilylle Varsinais-Suomen perusnaisten kanssa. Mukavaa! Sunnuntaina olen Malmin markkinoilla klo 11 eteenpäin. Siinäpä se viikonloppu sitten meneekin!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *