Takaisin pääsivulle

12 marraskuu
2013

Vuokralääkäriyritysten vaikutukset selvitettävä

Vuokralääkäriyritysten merkitys on ollut kasvava Suomen terveydenhuoltojärjestelmän kannalta 2000-luvun alusta lähtien. Suomen Lääkäriliiton julkaiseman Terveyskeskusten lääkäritilanne 5.10.2011 -tutkimuksen (1) mukaan ostopalvelujen osuus terveyskeskusten lääkärintyöstä oli kuusi prosenttia vuonna 2011. Tämän lisäksi kunnat olivat ulkoistaneet kokonaisia terveysasemia yksityisten yritysten hoidettaviksi siinä laajuudessa, joka vastaa noin 260 lääkärintehtävää.

Vuokralääkäriyritykset ovat onnistuneet valtaamaan uusia markkinoita erityisesti lääkärien rekrytointiin liittyvien perusterveydenhuollon ongelmien vuoksi. Aluksi vuokralääkärifirmoja tarvittiin lyhytaikaisen henkilöstövajeen paikkaamiseen. Nykyisin niistä on kuitenkin usein tullut säännöllistä toimintaa työvoimapulasta kärsivissä terveyskeskuksissa (2).

Vuokralääkäriyrityksillä on ollut myönteinen vaikutus erityisesti lääkärien kannalta (3). Vuokralääkärien mahdollisuudet vaikuttaa työsuhteensa ehtoihin ovat usein paremmat kuin kuntaan työsuhteessa olevilla virkalääkäreillä. Tehtyjen tutkimusten mukaan vuokralääkärit ovat kokeneet työmuotonsa joustavaksi ja yksilölliseksi, minkä he ovat kokeneet suojaavan heitä työn pakkotahtisuudelta. Vuokratyösuhde voi joustavuutensa avulla auttaa lääkäreitä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa sekä työn ja vapaa-ajan suhteen tasapainottamisessa, jotka ovat tutkimusten mukaan lääkärien tärkeimpiä työssä jaksamista tukevia tekijöitä. Usein vuokralääkäriyritysten työntekijöilleen maksama palkka on myös huomattavasti parempi verrattuna julkisen sektorin palkkoihin.

Vuokralääkäriyrityksillä on kuitenkin myös kielteisiä vaikutuksia Suomen terveydenhuoltojärjestelmälle. Helsingin Sanomien (4) haastattelema Savonlinnassa päivystyksestä vastaava ylilääkäri Tuija Kallio sanoo, että vuokralääkäriyrityksen tietyllä paikkakunnalla saavuttaman monopoliaseman takia neuvottelut lääkäreiden vuokraamisesta muistuttavat kiristystä. Vuokralääkäriyritykset ovat myös perineet kunnilta huomattavia summia palveluistaan. Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen kertoo Keskisuomalaisen  kirjoituksessaan (5), että Jyvässeudulla yksityinen vuokralääkäriyritys on perinyt lääkärin päivätyöstä 27 000 euroa kuukaudessa, josta lääkärin palkan osuus on ollut 12 000 euroa. Lisäksi vuokralääkäriyritysten saaman kritiikin mukaan niiden välittämät lääkärit ovat usein olleet kokemattomia ja kielitaidottomia sekä usein vaihtuvia.

Vuokralääkäriyritysten kielteiset vaikutukset heijastuvat myös laajemmin valtion taloudelliseen tilaan. Yritystoiminnan maailmanlaajuisia vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch paljasti 29.10.2013 julkaisemassa raportissaan (6), että joidenkin vuokralääkäriyritysten taustalla on monimutkaisia veroparatiisiverkostoja. Veroparatiisien avulla yritys ja sen omistajat ovat maksaneet niukasti veroja Suomeen, vaikka yrityksen toiminta on ollut taloudellisesti kannattavaa.

Vuokralääkäriyritysten vaikutusta Suomen terveydenhuoltojärjestelmään tulisi tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin niiden aiheuttamat heikkoudet tulisi tunnistaa ja pohtia oikeita vastauksia niihin. Toisaalta vuokralääkäriyritysten lääkäreiden työssä jaksamista edistäviä ja hyvinvointia tukevia myönteisiä puolia tulisi tarkastella siitä näkökulmasta, voisiko julkinen terveydenhuolto oppia jotain niiden joustavuudesta ja neuvotteluvarasta. On tutkittava, voisiko hyvin järjestetyt julkiset terveydenhuoltopalvelut edelleen järjestää vuokralääkäriyritysten tarjoamia palveluita kustannustehokkaammin.

Olen jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen eduskunnassa tänään 12.11.2013.

Kirjoituksessa käytetyt lähteet:

1. http://old.laakariliitto.fi/files/terveyskeskusten_laakaritilanne2011_2.pdf
2. http://www.etene.fi/c/document_library/get_file?folderId=17135&name=DLFE-523.pdf
3. http://www.laakarilehti.fi/files/nostot/nosto44_3.pdf
4. http://www.terve.fi/terveyden-abc/hs-sairaaloilta-ankaraa-kritiikkia-vuokralaakariyrityksille
5. http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/a-niin-kuin-attendo-e-niin-kuin-etiikka/1707963
6. http://www.finnwatch.org/uutiset/113-finnwatch-puutteellinen-saeaetely-sallii-attendon-verokikkailun

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *