Takaisin pääsivulle

20 helmikuu
2013

Viikko 7/2013 eduskunnassa

Maanantaina 11.2. Varsinais-Suomen kansanedustajat oli kutsuttu vierailemaan Turun kristillisellä opistolla ja sen jälkeen tapaamaan OAJ:n varsinaissuomalaista aluejärjestöä. Kristillisellä opistolla keskusteltiin vapaan sivistystyön rahoituslain epäkohdista, jotka hankaloittavat toimintaa. Lisäksi esiin nousi mm. kotoutusmiskoulutus, jonka pirstaleisuus mutkistaa asioita myös kansanopistoilla, jotka ovat merkittävä tekijä maahanmuuttajien kielikoulutuksen toteuttajina. Opettajien edustajat kertoivat nykypäivän kouluelämän haasteista, kuten tietoteknisistä vaatimuksista, opettajien koulutustarpeista, koulujen järjestyshäiriöistä sekä siitä kaikista tärkeimmästä eli nuorten syrjäytymisestä, josta opettajat kantavat suurta huolta. Saimme paljon hyvää, ajankohtaista ja käytännöllistä tietoa opetusalan nykytilasta. Raha-asiat mainittiin oikeastaan vain sivulauseissa, sillä fokus oli konkreettisissa ideoissa, joita voisi lainsäädännön tasolla tarkastella.

Tiistaina 12.2. pidettiin valtiopäivien avauskeskustelu pääministerin ilmoituksen johdosta. Avauskeskustelun aiheena oli ”Hallituksen politiikka vuonna 2013 ja keskeisimmät eduskunnalle annettavat esitykset”.

Oppositiojohtajat ja pääministeri kävivät väittelyn eduskunnan valtiopäivien avauskeskustelussa. Timo Soini kysyi Jyrki Kataiselta onko hän tyytyväinen niihin EU-sopimuksiin, joita EU ei edes itse noudata, esimerkiksi ei tukipaketteja -sääntöön. Soinin mielestä asiasta olisi syytä kysyä kansalta. ”Pelottaako, että kansa äänestää väärin, vai miksi ei siitä saisi kerran sukupolvessa äänestää?” Soini tivasi Kataiselta. EU on nyt jotakin muuta kuin se oli Suomen siihen liittyessä. Tuolloin 56,9 % kansanäänestyksessä äänestäneistä äänesti EU-jäsenyyden puolesta, joten jäsenyyttä vastustaneidenkin osuus oli merkittävä. Iso-Britanniassa pääministeri Cameron on luvannut järjestää kansanäänestyksen EU:sta mikäli konservatiivit voittavat vaalit vuonna 2015. Sitä ennen Cameron pyrkii neuvottelemaan Iso-Britannialle toimivammat jäsenyysehdot.

Ulkoasiainvaliokunnassa jätimme valiokunnan puheenjohtaja Soinin kanssa eriävän mielipiteen päätökseen Suomen osallistumisesta Atalanta-operaatioon, eli alussuojausosastojen lähettämisestä.
Vastustimme asiaa, koska Suomen puolustusvoimien päätehtävä on oman maan suojaaminen ja nykyisessä taloudellisessa tilanteessa panostukset tulisi kohdistaa kotimaahan. Lisäksi on huomioitava, että ruoka-avun perillepääsy on kyseenalaista merioperaatiosta huolimatta. Apu päätyy helposti vääriin käsiin, kun se on siirretty maihin, eikä sitä enää suojata erikseen.

Keskiviikkona 17.2. iltapäivällä eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin perussuomalaisten ja vasenryhmän välikysymystä hallituksen talous- ja teollisuuspolitiikasta. Perussuomalaisten esittelypuheenvuoron käytti Jari Lindström. Lindström kysyi, ollaanko hallituksessa sitä mieltä, että valtiolla on vain sivustaseuraajan rooli. Hän totesi että perussuomalaiset eivät luota hallitukseen, koska sen talouspolitiikalta on pudonnut pohja pois.

Kaj Turusen pitämän puheenvuoron mukaan hallitukselta puuttuu rohkeus uskoa Suomeen. Perussuomalaisten mielestä valtion on kyettävä ottamaan lisää rahoitusriskiä kannettavakseen vientiteollisuutemme kilpailukyvyn turvaamiseksi. Näin ollen Finnveran ja Suomen Vientiluoton luotonantosäädöksiä on järkiperäistettävä, jotta ne voivat tehdä maamme kokonaisedun mukaisia päätöksiä. Sain parituntisen debatin päätteeksi yhden keskustelupuheenvuoron, jossa kiinnitin huomiota Turun ja Varsinais-Suomen sekä koko maan heikkoon työllisyystilanteeseen, joka on kaukana hallituksen itselleen asettamista hallitusohjelmatavoitteista. Lisäksi muistutin vasemmistoliittoa siitä, että sen on helppo istua hallituksessa siunaamassa Suomen työllisyyden lyömistä, kun sen kannatus työväen piirissä on Ylen helmikuisen mittauksen mukaan lähes marginaalista. Käytin myös puheenvuoron puhujapöntöstä myöhemmin illalla, ja tuon puheen voit lukea tästä linkistä.

Torstaina 14.2. tapasin aamupäivällä Animalian edustajia. Heidän vierailunsa aiheena oli kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämisestä, joka tullee eduskunnan käsittelyyn tänä vuonna. Asia on vaikea, eikä mielestäni vähiten siksi, että eläinten paikka ei ole ensisijaisesti pienessä häkissä, joka estää lajinomaisen käyttäytymisen. Toisaalta turkiksia tuotetaan muualla maailmassa oloissa, joiden kauheutta on vaikea edes kuvitella. Suhtautuminen eläimiin ja eläinten kohtelu on esimerkiksi suuressa turkistuottajamassa Kiinassa täysin ala-arvoista. Toisaalta ei ole kestävää sallia ja edistää epäeettistä toimintaa vain sillä perusteella, että sitä tehdään joka tapauksessa jossain muualla. En usko, että minunkaan ääneni voimalla turkistarhausta vielä kiellettäisiin, mutta todennäköisesti niin tullaan tekemään joskus tulevaisuudessa muutaman Euroopan maan aloittamissa jalanjäljissä. Vaikeat asiat kypsyvät hitaasti ja pitkään, mutta prosessin loppupäässä odottaa usein parempi tilanne ja sen eteen pitää sietää takapakkeja ja nähdä vaivaa – ja olla kärsivällinen.

Torstai-iltapäivänä sain vieraita Nivalan MTK:sta. Läsnä olivat myös edustajat Kurvinen (kok.) ja Maijala (kesk.). Kuulimme maatalousyrittäjien huolia elinkeinonsa ja koko suomalaisen ruuantuotannon puolesta. Huomio kohdistui ympäristömääräyksiin, sukupolvenvaihtoihin, pellon varallisuusveroarvoon ja byrokratian raskauteen. Tapaamisen päätteeksi pyysin erikseen mahdollisuutta päästä tutustumaan nykyaikaiseen maanviljelyyn ja karjankasvatukseen, kun käyn perheeni luona Nivalassa, ja olenkin sittemmin saanut kuulla että saan Nivalasta oman kummitilan. Kummitila-toiminnalla MTK ja maanviljelijät pyrkivät jakamaan puolueetonta ja ajantasaista tietoa maatalouden tilasta ja näkymistä. Kummitilan yrittäjät sekä kummiedustaja tapaavat kerran pari vuodessa ja vaihtavat myös ajatuksia sähköpostitse. Mukavaa päästä toimintaan mukaan, ja aikaakin on vielä ihan mukavasti, kun vaalikautta on reilut puolet jäljellä.

Eduskunnan suullisella kyselytunnilla käsiteltiin mm. sairaanhoitajien työ- ja palkkausolosuhteita perussuomalaisten edustaja Jurvan kysymyksen johdattelemana. Perussuomalaisten edustaja Niikon lakialoitetta terveydenhuollon työntekijöiden omantunnonvapaudesta käytiin läpi lähetekeskustelussa suullisen kyselytunnin jälkeen. Aloitteen tarkoitus on taata terveydenhuollon työntekijöille omantunnonvapaus eettisin perustein kieltäytyä avustamasta tai suorittamasta raskauden keskeyttämistä. Euroopan neuvoston Parlamentaarinen yleiskokous toteaa, että terveydenhuollon työntekijöillä on oltava oikeus ilman mitään sanktioita tai syrjintää kieltäytyä tekemästä toimenpidettä, joka on heidän vakaumuksensa vastainen. Päätöslauselman 1763 (2010) mukaan neuvoston jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa, että terveydenhuollon toimijoiden oikeutta omantunnonvapauteen kunnioitetaan. Suurimmassa osassa Euroopan neuvoston jäsenmaita, Suomi ja Ruotsi pois lukien, tämä oikeus onkin hoitohenkilökunnalle taattu.

Perjantaina 15.2. äänestimme täysistunnossa välikysymyksen yhteydessä jättämästämme epäluottamusehdotuksesta. Hävisimme äänestyksen, kuten odottaa sopii, mutta yhtä kaikki keskustelu aiheen tiimoilta oli moniulotteista ja konkreettistakin, ja toivottavasti sen seurauksena edelleen avoinna oleva TUI-alusten rahoitus Turun telakalla saadaan ratkaistua pikaisesti ja myönteiseen suuntaan.

Perjantaina olin aamulla kuulemassa meppimme Sampo Terhon kuulumisia europarlamentista. Terho antoi läsnä olleille edustajillemme, avustajille ja ryhmäkanslian henkilökunnalle katsauksen myös hiljattain julkaisemastaan raportista, jossa Terho esitteli ajankohtaisia taloudellisia haasteita ja ratkaisumallejaan niihin. Hyvä, että keskusteluun tuodaan uusia, ennakkoluulottomia ja rohkeita elementtejäkin. Niitä tarvitaan aina ja yhteisen pohdinnan ja laajemman analyysin tuloksena ideoista rakentuu suurempia, käytäntöön saakka vietäviä kokonaisuuksia.

Perjantaina tapasin päivällä edustaja Ruohonen-Lernerin kanssa kehityspoliittisen toimikunnan jäseniä. Perussuomalaisten linja kehitysapuun on kriittinen sen vaikuttavuuden ja tehokkuuden osalta. Kehitysavun bkt-tavoitteena on mielestäni oltava 0 %, sillä kehitysavun tarkoitushan on tehdä itsensä tarpeettomaksi. Suomen hallitus pyrkii nostamaan kehitysavun 0,7 %:iin bkt:sta, mutta sen sijaan olisi mielestäni keskityttävä tekemään vähemmällä enemmän ja paremmin – kuten kaikissa säästöjen kohteina olevissa toiminnoissa joudutaan tekemään – ja löytämään uusia keinoja kehitysavun rahoittamiseen. Yksi keino olisi vapaaehtoinen, henkilökohtainen maksu.

Viikonloppuna osallistuin salolaisen kansanedustajan Pertti Hemmilän (kok.) XV valtiopäiväjuhliin, joihin eduskunnan tervehdyksen toi puhemies Heinäluoma. Kokoomuksen ryhmäjohtaja Orpo tervehti ryhmätoveriaan ryhmänsä ja myös pääministeri Kataisen puolesta. Hemmilä ilmoittautui juhlan kuluessa ehdokkaaksi eurovaaleihin 2015. Tämä olikin hyvä muistutus siitä että nekin poliittiset skabat lähestyvät! Euroopan parlamentissa päätetään hurja määrä meidän arkielämäämme vaikuttavia asioita, joten nyt onkin jo hyvä aika alkaa herätellä ihmisiä tuleviin vaaleihin ja äänestämiseen. Eurovaaleissa äänestysaktiivisuus on kautta Euroopan aika heikoissa kantimissa, kun asian pitäisi olla ehdottomasti juuri päinvastoin.

Sunnuntaina kävin tutustumassa pari päivää aiemmin avattuun Body Worlds -näyttelyyn Vantaan Heurekassa. Näyttely oli oivaltava ja hyödynsi ihmiskehoa monipuolisella tavalla. Näyttelyn seinätiloihin oli lisätty runsaasti tietoa fysiologiasta ja myös ajatelmia elämän kulusta. Näyttelyn parasta antia olikin mielestäni muistutus siitä, miten kovalla koetuksella sydämemme on stressin, pahan mielen ja surun seurauksena. Ikävät asiat kirjaimellisesti sairastuttavat. Plastinoitujen ruumiiden ja elimien käyttö näyttelyesineinä on myös jotain uutta ja erilaista, kannattaa käydä näyttely katsomassa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *