Takaisin pääsivulle

28 joulukuu
2012

Viikko 51/2012 eduskunnassa

Maanantaina 17.12. pyörähti käyntiin eduskunnan syksyn viimeinen rutistus eli vuoden 2013 talousarvion (VaVM 39/2012 vp – HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vp) palautekeskustelu. Kello 12 alkaneen täysistunnon yleiskeskustelussa keskusteltiin ensin vapaasti koko talousarvioehdotuksesta opposition puolustaessa omia talousarvioaloitteitaan ja vaihtoehtobudjettiaan.

Yleiskeskustelu keskeytettiin välillä toista käsittelyä odottavien hallituksen esitysten käsittelyn ajaksi; maanantaina käsiteltiin loppuun niin esitykset EMU:n talouskurisopimuksesta (HE 155/2012 vp), vanhuspalvelulaista (HE 160/2012 vp) kuin Kroatian EU-jäsenyydestä (HE 138/2012 vp).Perussuomalaiset tekivät hylkäysesitykset mm. EMU:n talouskurisopimuksesta, kunnan peruspalvelujen valtionosuuksista ja väliaikaisesta pankkiverosta. Esitimme myös muutoksia vanhuspalvelulakiin sekä lakiesityksen rakennusten energiatodistuksesta hylkäämistä. Päädyimme vastustamaan Kroatian liittymistä Euroopan unioniin Kroatian tilanteen ollessa vielä horjuva monien EU-jäsenyyden kriteerien suhteen. Esitin salissa hallituksen esityksen ja siinä tarkoitetun liittymissopimuksen hylkäämistä. Koko asiaa koskeva puheenvuoroni on luettavissa täällä.

Yleiskeskustelun jälkeen siirryttiin talousarvioehdotuksen käsittelyyn pääluokittain. Budjetin pääluokat 21 – 23 eli eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvoston kanslia käsiteltiin loppuun tiistain aamuyölle jatkuneessa täysistunnossa. Tiistaina 18.12. täysistunto alkoi klo 10 äänestyksillä. Eduskunta äänesti Kroatian EU-jäsenyyden puolesta Kroatian parlamentin puhemies Josip Lekon seuratessa paikan päällä äänestystä. Samoin hyväksyttiin hallituksen esitykset mm. EMU:n talouskurisopimuksesta, kunnan peruspalvelujen valtionosuuksista ja vanhuspalvelulaista. Eduskunta hyväksyi myös hallituksen esityksen laiksi rakennusten energiatodistuksesta sekä äänesti perussuomalaisten lausumaehdotuksista vanhuspalvelulakiin. Perussuomalaiset esittivät riittäviä resursseja kunnille vanhuspalvelulain toimeenpanemiseen ja omaishoidon tuen siirtoa Kelan vastuulle. Hallituspuolueiden ja keskustan äänin molemmat esitykset hylättiin ja kuntia ollaankin ajamassa ennennäkemättömiin taloudellisiin vaikeuksiin.

Äänestysten jälkeen talousarvioehdotuksen käsittely jatkui yleiskeskusteluilla pääluokista 24 – 28 eli ulkoasiainministeriön, oikeusministeriön, sisäasiainministeriön, puolustusministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonaloista. Päivän aikana käydyissä keskusteluissa perussuomalaiset puolustivat mm. poliisin, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen määrärahoja ja pitämistä toimintakykyisinä sekä kantoivat huolta oikeuskäsittelyjen venymisestä. Kehitysapuun ja maahanmuuttajien kotouttamiseen esitimme leikkauksia; valtiovetoista kehitysapua on voitava tarkastella kriittisesti samalla kun kaikesta muustakin joudutaan leikkaamaan. Pidimme kuitenkin valitettavana Suomen edustustoverkon supistamista maailmalla ja vastustimmekin yksimielisesti ulkoasiainvaliokunnassa tätä säästökohdetta. Oma puheenvuoroni Suomen edustustoverkon ja kehitysyhteistyövarojen leikkaamisesta löytyy täältä.

Keskiviikon 19.12. täysistunto alkoi jälleen äänestyksillä, nyt pääluokista 21—28. Eduskunta hyväksyi ainoassa käsittelyssä eduskuntaa, tasavallan presidenttiä ja valtioneuvoston kansliaa koskevat pääluokat sekä ulkoasiainministeriön, oikeusministeriön, sisäasiainministeriön, puolustusministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonalat mietinnön mukaisina. Perussuomalaiset olivat ehdottaneet hallinnon karsimista mm. puoluetukia ja eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden määrärahoja leikkaamalla, mutta hallituspuolueiden äänin nämä esitykset hylättiin.Äänestysten jälkeen siirryttiin pääluokkien 29 – 32 eli opetus- ja kulttuuriministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalojen yleiskeskusteluun. Liikenneministeriön hallinnonalalla perussuomalaiset kantoivat huolta mm. tiestön kunnossapidosta, mukaan lukien valtatien 8 kriittinen tilanne. Opetusministeriön osalta pidimme esillä esim. perusopetuksen tasoa, nuorisotakuuta sekä vastustamiamme koulutuspaikkojen leikkauksia. Maa- ja metsätalousministeriön alalta toimme esiin kantojamme mm. koko sektorin kilpailukyvystä, kahden elintarvikeketjun monopolista, pienviljelijöistä ja lähiruuasta. Lisäksi käytimme puheenvuoroja mm. kotimaisesta bioenergiasta ja Suomen energiaomavaraisuudesta, viennin mahdollisuuksista ja esim. Suomen telakkateollisuuden ahdingosta. Työllisyyden ja yrittämisen edellytyksistä puhuessamme toivoimme huomion kiinnittämistä nykyistä enemmän pk-yritysten toimintaedellytyksiin Suomen kasvupotentiaalin ollessa pienissä yrityksissä. Keskustelu salissa jatkui vilkkaana lähes aamuneljään asti.

Torstaina 20.12. valtion ensi vuoden budjetin palautekeskustelu jatkui jälleen aamusta. Eduskunta hyväksyi talousarvioesityksen pääluokat 29—32 eli opetus- ja kulttuuriministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalat. Perussuomalaiset olivat esittäneet opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle lisämäärärahoja mm. perusopetukseen, koulujen kunnostukseen, koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja nuorisotyöhön. Maa- ja metsätalousministeriön osalta olisimme lisänneet määrärahoja mm. puuntuotannon tukemiseen ja tulvavahinkojen korvaamiseen, liikenne- ja viestintäministeriön osalta lukuisien teiden ja rataosuuksien kunnostukseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle esitimme panostuksia esim. nuorten ja hieman varttuneempienkin työllistämiseen. Omakin talousarvioaloitteeni tällä hallinnonalalla koski määrärahalisäystä työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin Turun Varissuolla (TAA 205/2012 vp).

Torstaina käytiin vielä yleiskeskustelut lopuista budjetin pääluokista 33, 35 ja 36 eli sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalasta, ympäristöministeriön hallinnonalasta sekä valtionvelan koroista. Sosiaali- ja terveysministeriön osalta perussuomalaiset kantoivat huolta mm. lastensuojelusta, vanhuspalvelulaista ja kuntien ahdingosta, ympäristöministeriön osalta puhuttivat etenkin asunto- ja energiapolitiikka.

Kello 16 täysistunnossa pidettiin suullinen kyselytunti. Perussuomalaiset kummastelivat EU:n komission suositusta Suomelle eläkeiän nostamisesta kasvaneen elinajanodotteen mukaisesti. Viitaten ”toistuviin vaikeisiin neuvotteluihin” Komissio vieläpä suositti automatiikkaa eläkeiän noston toteuttamiseen. Mielestämme esitys on täysin ristiriidassa suomalaisen sopimiskulttuurin kanssa. Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubbilta (kok.) saadun vastauksen mukaan emme voi asialle Suomessa juuri mitään. Hallituksen välinpitämättömyys Komission sanelupolitiikan edessä on tyrmistyttävää etenkin kun EU:sta pyritään kajoamaan näin merkittäviin kansallisiin asioihin. Eläkeiästä keskustelu siirtyi myös työuriin ja syrjäytymiseen.

Kyselytunnilla puhuttiin vielä mm. telakkatuista ja opintotukijärjestelmästä sekä lopuksi, vuoden viimeisenä kyselytunnin asiana ed. Timo Soini toivotti koko opposition puolesta pääministeri Kataiselle lepoa ja koko hallitukselle hyvää joulua. Talousarvioesityksen viimeiset pääluokat käsiteltiin kyselytunnin jälkeen loppuun ja istunto päättyi torstaina jo ennen puoltayötä. Puolustusvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet tiedottivat torstaina hallituksen eduskunnalle antaman turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon olevan perussuomalaisille pettymys. Olennaisin kysymys, puolustusmenojen taso vuoden 2015 jälkeen oli jätetty selonteossa auki. Tämä tietysti vaikeuttaa Puolustusvoimissa kaikkea pitkän tähtäimen toimintaa. Perjantaina 21.12. valtion vuoden 2013 talousarvioesityksen käsittely päättyi. Täysistunnossa oli vielä viimeisten pääluokkien 33, 35 ja 36 äänestykset sekä budjetin tulopuolta, yleisperusteluja ja epäluottamusesityksiä koskevat äänestykset. Eduskunta hyväksyi pääluokat 33, 35 ja 36 eli sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan, ympäristöministeriön hallinnonalan ja valtionvelan korot mietinnön mukaisina. Itse esitin ympäristöministeriön hallinnonalalle määrärahaa Littoistenjärven tilan parantamiseen Varsinais-Suomessa (TAA 206/2012 vp), mutta yksikään talousarvioesityksemme ei tälläkään kertaa mennyt läpi. Myös epäluottamuslauseesta valtioneuvostolle äänestettiin; tuloksena oli eduskunnan luottamus äänin 117–73. Vuoden viimeisen täysistunnon lopuksi puhemies Eero Heinäluoma toivotti eduskunnan ansaitulle istuntotauolle.

Viikkokatsaukset jäävät nyt tauolle siihen saakka kunnes eduskunta aloittaa työnsä helmikuun alkupuolella. Tänään 28.12.12 saatu tieto risteilijätilauksen menettämisestä Turun telakalta Ranskaan muistuttaa Suomen kilpailukyvyn vaikeasta tilanteesta ja työttömyyden pahenemisen uhkasta. Takaiskuja teollisuudessa ja työllisyydessä on otettu vastaan jo liikaakin, joten ensi vuonna Suomen hallituksella ja koko eduskunnalla on tekemistä siinä miten suunta käännetään ja pian.

Uusi vuosi alkaa minun osaltani kolumnien kirjoittamisella ja valmistautumisella haasteisiin, jotka odottavat kevätkaudella. Tammikuussa osallistun Ulkoasiainvaliokunnan matkalle Indonesiaan. Matka kestää kokonaisuudessaan vajaan viikon.

1 kommentti artikkeliin “Viikko 51/2012 eduskunnassa”

  1. Paavo Manninen kirjoitti:

    Tosi hienoa saada tietoa suoraan eduskunnasta. Positiivista oli Varissuon saama lisä koulujen ryhmäkokoihin. Myös esityksesi Littoistenjärven tilan parantamiseksi on kannatettava; joskin mielestäni Littoistenjärveä pitäisi käsitellä enempi paikallisena kohteena..? Huoli telakoistamme pitäisi eduskunnassa olla yhteinen, mutta ei näytä olevan; toivon, että siitä näemme vielä välikysymyskeskustelun.

    Toisaalta minua ihmetyttää eduskunnan ”valtava” työtaakka, töitä tehdään yömyöhään ja jopa aamuun asti. Eihän siinä ole mitään järkeä. Kyllä työt pitää pystyä tekemään päiväsaikaan, silloin ei tule niin helposti ”työtapaturmiakaan”. Ehdotan säännöllisempää työaikaa herroille ja rouville kansanedustajat ja loma-aikoja niinkuin ne ovat kansalaisillakin…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *