Takaisin pääsivulle

25 marraskuu
2012

Viikko 47 eduskunnassa

Tiistain 20.11. täysistunnossa eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta (HE 87/2012 vp) eli Suomen ensi vuoden tuloveroasteikon. Ansiotuloverotuksen vuosittaisista tarkastuksista luovutaan vuosien 2013 ja 2014 tuloverotuksessa. Suurten palkka- ja eläketulojen verotusta kiristetään lisäämällä tuloveroasteikkoon vuosiksi 2013—2015 uusi ylin veroluokka 100 000 euroa ylittäville tuloille ja suurista, eläketulovähennyksen jälkeen yli 45 000 euron eläkkeistä peritään lisäveroa. Työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä puolestaan kasvatetaan.

Täysistunnossa käsiteltiin myös mm. hallituksen esitystä laeiksi arvonlisäverolain ym. muuttamisesta (HE 89/2012 vp). Hallituksen esittämä arvonlisäverokantojen korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä edustaa perussuomalaisten vastustamaa tasaverokehitystä. Perussuomalaisten puheenvuoroissa moitittiinkin mm. sosialidemokraatteja alv-korotusta koskevien vaalilupaustensa syömisestä ja keskustaa vielä hallitustakin kovemmista alv:n korotushaluista. Muistutimme hallituspuolueita myös siitä, että perussuomalaisten vaaliohjelmiin ja varjobudjetteihin alv-korotukset eivät ole kuuluneet. Keskustelu polveili myös EU-politiikkaan perussuomalaisten todettua, että ilman hallituksen nykypolitiikkaa veroja ei tarvitsisi kiristää tukeaksemme miljardeilla EU:n kriisimaita.

Tiistaina valmistui myös valtiovarainvaliokunnan mietintö hallituksen esitykseen kilometrikorvausta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön (VaVM 28/2012 vp – HE 88/2012 vp). Muutosten tarkoituksena on rajoittaa palkansaajalle maksettavien verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärää vaiheittain ensi vuoden alusta. Mietintöön sisältyy perussuomalaisten ja keskustan yhteinen vastalause.

Keskiviikon 21.11. täysistunnossa äänestettiin hallituksen esityksestä arvonlisäverolain ym. muuttamisesta (HE 89/2012 vp). Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset äänin 96-61, minkä johdosta kaikkia arvonlisäverokantoja nostetaan ensi vuoden alusta yhdellä prosenttiyksiköllä. Arvonlisäverokantojen muutosten on arvioitu lisäävän valtion verotuloja noin 830 miljoonaa euroa vuodessa. Perussuomalaiset äänestivät esitystä vastaan alv-korotuksen kohdistuessa kovimmin pienituloisiin mm. ruoan, lääkkeiden ja asumisen hinnan kautta. Korotus myös heikentää vientisektorimme kilpailukykyä kiihdyttämällä inflaatiota.

Täysistunnossa äänestettiin myös mm. hallituksen esityksestä laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 116/2012 vp). Äänestäneiden enemmistö hyväksyi esityksen eli lapsilisän rahamäärää ja indeksisidonnaisuutta koskevat lainmuutokset. Osana valtion menosäästöjä ja valtiontalouden kehyspäätöksen 2013-2016 mukaisesti lapsilisien indeksitarkistuksia ei siten toteuteta vuosina 2013—2015.

Torstaina 22.11. ulkoasiainvaliokunnassa kuultiin asiantuntijoita hallituksen esityksestä Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin (HE 138/2012 vp ).

Valtiovarainvaliokunta järjesti torstaina asiantuntijakuulemisen nuorten yhteiskuntatakuusta, missä kuultavina oli 14 eri alojen asiantuntijaa. Keskustelussa nousi esiin mm. yhteiskuntatakuun käytännön toteutus, vastuukysymykset ja resurssien riittävyys. Valiokunta myös ilmaisi huolensa nuorisotakuun tehokkaasta täytäntöönpanosta.

Torstain täysistunnossa suullisen kyselytunnin pääkysymyksenä oli perussuomalaisten kysymys Suomen maksuosuudesta eurokriisissä. Kriisi ei ole helpottumassa; esim. tukipaketeista huolimatta syöksykierteessä olevan Kreikan taannoiset lainaneuvottelut euroryhmässä epäonnistuivat. EU tekee taloudesta taitamattomia, poliittisia päätöksiä ja Suomen hallitus tukee epäröimättä EU:ta. Hallitukselta penäsimme kantaa mm. mahdollisiin lisävastuisiimme EU:n kriisimaista sekä jäsenmaksuhelpotuksiin Iso-Britannian tapaan. Timo Soini myös ennusti, että Kreikan lainojen anteeksianto alkaa heti Saksan ensi syksyn vaalien jälkeen. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) vastaili kysymyksiin pääministeri Kataisen (kok.) puolesta, mutta Kreikan tilanteen kehittymisestä luvattiin lisäselvyyttä aikaisintaan euroryhmän ensi maanantain kokouksen jälkeen.

Oppositio tarttui myös liikennepolitiikan ajankohtaiseen määrärahakysymykseen, julkisen talouden tasapainotustarpeiden uhatessa huhujen mukaan jo sovittujen liikennehankkeiden toteutumisesta. Elinkeinoelämän kannalta kriittiset tiehankkeet, kuten valtatien 8 rakennustyöt, tulisikin saada vaikka erityisrahoituksella käyntiin suunnitellusti. Ministerien vastauksissa luvattiin selvyyttä kansalaisissa huolta herättäviin liikennekysymyksiin vasta keväällä osana kehysriihtä.

Täysistunnossa käsiteltiin tämän jälkeen hallituksen esitystä kilometrikorvausta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön (HE 88/2012 vp). Esityksellä hallitus haluaa vähentää asteittain verovapaan kilometrikorvauksen määrää. Mm. viimeisimmän varjobudjettimme mukaisesti vastustimme salissa tätäkin hallituksen suunnitelmaa. Totesimme leikkauksen vähentävän taloudellista toimeliaisuutta ja työnteon kannattavuutta; hallituksen esityksestä onkin tullut paljon kielteistä kansalaispalautetta.

Myös muutamia perussuomalaisten lakialoitteita oli lähetekeskustelussa; Pirkko Ruohonen-Lernerin ym. aloitteet julkishallinnon rakenteellisen korruption kitkemiseksi (LA 23/2012 vp) ja vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimiseksi (LA 29/2012 vp), Jussi Halla-ahon ym. aloite rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamiseksi (LA 77/2012 vp) sekä Juho Eerolan ym. aloite Suomalaisuuden Liitto ry:n asemasta (LA 78/2012 vp). Lisäksi haluan mainita Mats Nylundin (r.) ym. turkiseläinten terveydenhuoltoa ja hyvinvointia koskevan hyvän aloitteen (LA 70/2012 vp). Omat puheenvuoroni Halla-ahon ja Nylundin aloitteiden lähetekeskusteluun löydät istunnon pöytäkirjasta.

Perjantain 23.11. täysistunnossa eduskunta äänesti muutosehdotuksista hallituksen vuoden 2012 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen. Perussuomalaisten valtiovarainvaliokunnassa jättämän vastalauseen muutosehdotuksissa esitettiin lisäresursseja tuomioistuimille, puolustusvoimien toimintamenoihin, kuntien peruspalveluihin tarkoitetun valtionosuuden korottamiseen sekä sato- ja tulvavahinkojen korvauksiin. Muutosehdotukset kuitenkin hylättiin äänestyksissä hallituspuolueiden äänin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *