Takaisin pääsivulle

13 lokakuu
2012

Eduskunnan viikko 41

Tiistain 9.10. täysistunnossa käsiteltiin pitkästi hallituksen suunnittelemaa vaalipiiriuudistusta. Hallituksen esityksessä laiksi vaalilain 5 ja 11 §:n muuttamisesta (HE 123/2012) vaalipiirien määrää ehdotetaan laskettavaksi kahdella kahteentoista yhdistämällä Itä- ja Kaakkois-Suomen vaalipiirejä. Perussuomalaiset kritisoivat hallituksen suunnitelmaa vaalipiirien koon suhteen epäjohdonmukaisena, rikkaiden vaalityöskentelyä suosivana ja pienten puolueiden asemaa heikentävänä.

Täysistunnossa käsiteltiin myös hallituksen esityksiä yrittäjän ja maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta. Perussuomalaiset ovat jättäneet sosiaali- ja terveysvaliokunnassa esityksiä koskevat vastalauseet. Yrittäjän eläkelakiin tehtävä muutos nostaisi aloittavan yrittäjän työeläkevakuutusmaksua. Perussuomalaiset eivät pidä yrittäjien taloudellisen tilanteen heikentämistä järkevänä tilanteessa, jossa uudet työpaikat syntyvät lähinnä juuri pk-sektorille. Maatalousyrittäjän eläkelakiin tehtävä muutos nostaisi maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työeläkevakuutusmaksua. Lainmuutoksella hallitus lisäisi muutenkin kustannusvaikeuksissa olevien maatilojen ahdinkoa sekä haittaisi suomalaisen tutkimuksen tekemistä. Vastalauseiden johdosta esitykset siirtyivät äänestettäviksi seuraavaan täysistuntoon.

Keskiviikon 10.10. täysistunnossa äänestettiin hallituksen esityksistä yrittäjän eläkelain (HE 118/2012 vp) ja maatalousyrittäjän eläkelain (HE 119/2012 vp) muuttamiseksi tehdyistä opposition vastalauseista. Esityksiä ei saatu kumottua, mutta palaamme omiin työllisyyttä tukeviin budjettiehdotuksiimme jo ensi viikolla Perussuomalaisten varjobudjetin julkaisemisen myötä.   Täysistunnossa käytiin myös lähetekeskustelu valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksesta (K 18/2012 vp) vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 presidentinvaaleissa. Perussuomalaiset halusivat lisätä vaalirahoituksen ilmoittamiseen reiluutta ja läpinäkyvyyttä pitäen järjestelmän samalla kuitenkin joustavana. Asia on kuntavaalien myötä taas erittäin ajankohtainen.

Torstain 11.10. täysistunto alkoi suullisella kyselytunnilla, jonka pääaiheena oli perussuomalaisten kysymys rahoitusmarkkinaveron valmistelusta Euroopan unionissa. Asiasta on tarkoitus päättää alustavasti jo EU-huippukokouksessa 18.–19.10.2012. Hallitus ei kuitenkaan ole päässyt yhteisymmärrykseen mielipiteestään eikä siten osallistu asian valmisteluryhmään. Nytkään pääministeri Katainen ei kyennyt antamaan minkäänlaista näkemystä rahoitusmarkkinaverosta tai euroalueen yhteisestä budjetista. Hallitus vaikuttaakin menettäneen kunnallisvaalien alla toimintakykynsä; Suomen tulevaisuuden kannalta on huolestuttavaa, että hallitus ei kykene kannan muodostukseen edes maallemme kaikkein keskeisimmissä kysymyksissä.

Täysistunnossa oli vielä lähetekeskustelu useiden perussuomalaisten ja muidenkin edustajien allekirjoittamasta lakialoitteesta (LA 40/2012 vp) kerjäämisen kriminalisoimiseksi. Ed. Tom Packalénin (ps.) ensimmäisenä allekirjoittamassa aloitteessa ehdotetaan järjestyslakiin lisättäväksi yleisellä paikalla kerjäämisen kielto sakkorangaistuksen uhalla. Aiheesta pidettiin nelisenkymmentä puheenvuoroa, joissa lähinnä muutama vasemmiston edustaja tulkitsi aloitteen yrityksenä kieltää köyhyyttä. Omassa puheenvuorossani kannatin aloitetta; köyhyys ei poistu kerjäämistä sallimalla. Aloitteella voidaan sen sijaan vaikuttaa häiritsevään katukerjäämiseen, kansalaisten turvallisuuden tunteeseen ja järjestäytyneen rikollisuuden ansaintamahdollisuuksiin Suomessa. Kerjäämisen rajoittaminen ei ole perustuslaillisesti ongelmallista; onhan katuprostituutiokin kielletty järjestyslaissa häiritsevänä. Suomella on myöskään oikeus päättää asiasta kansallisella tasolla, koska siitä ei päätetä EU-oikeudessa tai kansainvälisillä sopimuksilla. Päätin puheenvuoroni todeten EU:n epäonnistuneen ihmisoikeuksien vaalimisessa jättämällä vuodesta toiseen tämänkaltaiset ongelmat rehottamaan ja kummastelin vasemmiston tapaa kehua EU:ta niin monessa asiassa, kun se on ihmisoikeuskysymyksissä epäonnistunut surkeasti. Nykyinen kehityskulku on katkaistava ja EU-mailta edellytettävä omien kansalaistensa oikeuksien ja elämän turvaamista poliittisin keinoin.

Perjantain 12.10. täysistunnossa pidettiin valiokuntien täydennysvaalit, joiden myötä vaihdoin sivistysvaliokunnan varapaikkani valtiovarainvaliokuntaan.  Tilalleni sivistysvaliokunnan varajäseneksi astui ed. Pietari Jääskeläinen (ps.) ja minulle siirtyivät hänen paikkansa valtiovarainvaliokunnassa ja sen kolmessa jaostossa. Täysistunnossa luettiin myös keskustan eduskuntaryhmän jättämä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista koskeva välikysymys. Välikysymyksessä kysytään, pystyykö hallitus tuomaan esityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ennen kunnallisvaaleja; miten hallitus aikoo turvata ihmisten peruspalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa; sekä miten hallitus aikoo varmistaa hoitohenkilöstön riittävyyden julkisissa terveyspalveluissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *