Takaisin pääsivulle

06 lokakuu
2012

Viikko 40 eduskunnassa

Tiistaina 2.10. suuri valiokunta järjesti eduskunnan auditoriossa kuulemistilaisuuden pankkiunionista ja EMU:sta yhdessä asian käsittelyyn osallistuvien valiokuntien kanssa. Valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön alustusten jälkeen kuultavana oli mm. VTT Sixten Korkman.

Tiistain täysistunnossa käytiin lähetekeskustelu sähköisen median viestintäpoliittista ohjelmaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta. Ohjelmalla on tarkoitus edistää televisioalan kilpailua, muiden jakeluverkostojen kuten laajakaistan asemaa sekä keventää byrokratiaa. Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun esittelypuheenvuoron jälkeen asiasta käytiin pitkähkö salikeskustelu.

Ulkoasiainvaliokunnassa käsiteltiin tiistaina hallituksen esitystä (HE 95/2012 vp) valtion talousarvioksi vuodelle 2013.

Keskiviikon 3.10. täysistunnossa hallitus vastasi perussuomalaisten jättämään välikysymykseen (VK 7/2012 vp) kuntauudistuksesta ja lähipalveluiden turvaamisesta. Välikysymyksessä kysyimme mm. miten hallitus aikoo turvata lakisääteiset lähipalvelut koko maassa, kun se samaan aikaan heikentää kuntien rahoituspohjaa sekä onko hallituksella tietoa viime vuosina syntyneiden suurkuntaliitosten vaikutuksista kuntalaisten arkeen ja palveluihin sekä tietoa siitä, onko liitoksilla saatu aikaan tehokkuutta palveluissa. Valtioneuvoston vastauksen jälkeen aiheesta käytiin lähes yhdeksän tuntia kestänyt salikeskustelu.

Perussuomalaisten ed. Pirkko Mattilan pitämässä ryhmäpuheenvuorossa keskeisinä teemoina esiin nousivat lähipalveluiden, lähidemokratian ja kansanvallan säilyminen sekä kuntatalous. Hallitusta moitimme kuntauudistuksen kaikenlaisesta salailusta; parlamentaarisen valmistelun ja kansalaislähtöisyyden puutteesta. Vaadimme hallitukselta vahvempaa elinkeinopolitiikkaa, nykyisellä vaatimattomalla talouskasvulla ei kuntatalouksia saada kuntoon millään kuntarakenteella. Samaan aikaan tehtävät valtionosuuksien leikkaukset heikentävät kuntien palveluita dramaattisesti. Vain riittävä veropohja takaa vahvan kunnan; pakottamalla kuntia nostamaan veroprosenttejaan hallitus maksattaa talouden tasapainottamisen kunnilla ja kuntalaisilla.

Omassa debattipuheenvuorossani, jota sain odottaa kaksi tuntia, puutuin hallituksen yhtenä kuntaliitosten perusteena esittämään hallinnon keventämiseen. Kysyin miten kuntaliitosten yhteydessä ajettu irtisanomissuoja tulisi keventämään byrokratiaa; jos viisi kuntaa laitetaan yhteen, niin kunnassa on sen jälkeen edelleen viisi kunnanjohtajaa uusilla nimikkeillä yhden sijaan. Ministeri Virkkunen kuitenkin väisti kysymystä vedoten vain kuntatyöntekijöiden eläköitymiseen asian ratkaisuna.

Torstain 4.10. täysistunnossa suullinen kyselytunti käsitteli pääosin veroparatiiseja. Yritysten yhteydet veroparatiiseihin tai veronkierto on noussut esiin kuntien palveluhankinnoissa. Perussuomalaisten esittämän pääkysymyksen johdosta salissa keskusteltiin mm. harmaasta taloudesta, yhteisöverotuksen porsaanrei’istä ja verotulojen pakenemisesta ulkomaille veroparatiiseihin. Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen vastauksen mukaan vastuu asiassa on kunnilla, vaikka kunta ei voi laillisesti sulkea tarjouskilpailusta yritystä, joka laillisen verosuunnittelun keinoin minimoi Suomeen maksamansa verot. Oppositio vaati muutoksia pikaisesti niin vero- kuin hankintalainsäädäntöön. Perussuomalaisten edustaja Arja Juvonen on tehnyt aiheesta myös keskustelualoitteen (KA 12/2012 vp).

Perjantain 5.10. täysistunnossa toimitettiin välikysymysäänestykset perussuomalaisten eduskuntaryhmän kuntauudistusta koskevasta välikysymyksestä. Myös tässä vaalikauden yhdeksännessä välikysymyksessä eduskunta antoi hallitukselle luottamuksensa, nyt äänin 95-62.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *