Takaisin pääsivulle

03 lokakuu
2012

Eduskunnassa viikolla 39

Tiistaina 25.9. täysistunnossa vastattiin keskustan Juha Rehulan ym. ikäihmisten hoivaa ja palveluita koskevaan välikysymykseen (VK 6/2012 vp). Välikysymyksessä kysyttiin muun muassa, miten hallitus aikoo varmistaa riittävän rahoituksen vanhuspalvelulain toteuttamiseksi, miten se turvaa riittävän ja osaavan henkilökunnan saatavuuden ja miten se aikoo huolehtia omaishoitajien jaksamisesta. Lähes seitsemän tuntia kestäneessä keskustelussa käytettiin yli 130 puheenvuoroa.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt edustaja Arja Juvonen korosti, että toimivia ja laadukkaita vanhuspalveluja tarvitaan koko maahan muinakin kuin laitospaikkoina. Kotihoitoon on panostettava ja omaishoitoa kehitettävä muun muassa huolehtimalla omaishoitajien terveydestä. Myös laitoshoidon laatua, turvallisuutta ja inhimillisyyttä tulee parantaa sekä kehittää laitoshoitoa paremmin kuntouttavaksi. Hallitus politikoi vanhuspalvelulailla budjettiriihen aikaan, mutta todellista poliittista tahtoa vanhusasioiden parantamiseen siltä ei näytä löytyvän. Hoitajamitoitukseksi ollaan linjaamassa 0.5, mikä on vastoin sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksia. Hallitus ei siten kykene kantamaan vastuuta edes omista linjauksistaan. Tärkeitä vanhuspalvelulain kohtia ei perussuomalaisten mielestä saa jättää hallituksen asetuksenantovaltuuden varaan. Näin ollen katsomme, että hallitus on epäonnistunut vanhusten hyvinvoinnin turvaamisessa, eikä ole kyennyt toimillaan parantamaan vanhuspalvelujen laatua.

Omassa puheenvuorossani peräänkuulutin arvokeskustelua perheenjäsenten roolista ja vastuusta ikääntyvien palveluista ja hoivasta puhuttaessa. Myös ruohonjuuritason vapaaehtoistyö, erilaisten järjestöjen ja esimerkiksi kirkon diakoniatyö ansaitsevat mielestäni positiivista huomiota. Yhteiskunnan tulee luonnollisesti hoitaa verovaroin rahoitetut vanhustenhuollon velvoitteensa kuten sairauksien hoito, mutta yhteiskunnan vastuuta ei voi ulottaa kaikkeen, esimerkiksi toistemme tukemiseen ja lähimmäisestä välittämiseen.

Keskiviikkona 26.9. täysistunnon alussa toimitettiin äänestykset keskustan ikäihmisten hoivaa koskevan välikysymyksen johdosta. Luottamuslauseäänestyksessä hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 97–57. Epäluottamuslauseen hallitukselle oli esittänyt myös perussuomalaisten eduskuntaryhmä.

Täysistunnossa keskusteltiin edustaja Vesa-Matti Saarakkalan (ps.) ym lakialoitteesta (LA 41/2012 vp), joka kriminalisoisi ei-lääketieteellisistä syistä tehdyt poikien ympärileikkaukset. Monien perussuomalaisten tapaan allekirjoitin Saarakkalan aloitteen. Istuntopuheenvuorossani pohdin, miksi kansanedustajien ja muidenkin on niin vaikea ottaa asiaan kantaa. Suomessa pitäisi olla mahdollista ilman pelkoa käsitellä myös epämukavia ja vaikeita aiheita. Keskeisenä ongelmana ei-lääketieteellisissä ympärileikkauksissa näen lapsen uskonnonvapauden loukkaamisen lasta hallitsevan vanhemman tahdon nojalla. Sen lisäksi, onko meillä tähän uskonnonvapauksien puolestapuhujana eettisesti varaa, tulee miettiä myös taloudellisia resurssejamme. Asiaa on arvioitava julkisen terveydenhuollon tehtäväkentän kannalta ja etupainotteisesti; meidän on lopulta voitava keskustella, mitä ei-lääketieteellisin syin tehtäviä toimenpiteitä voimme siirtää julkisen terveydenhuollon tehtäväksi.

Torstain 27.9. täysistunnon avasi suullinen kyselytunti. Tällä kertaa keskustelua käytiin maamme työllisyys- ja talousnäkymistä, säännöllisesti uutisoitavista isoista irtisanomisista, suomalaisten ostovoimasta ja kotimaisen tuotannon kilpailukyvystä. Edustaja Kimmo Kivelä (ps.) esitti kyselytunnin pääkysymyksen, johon vastauksia antoi valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd.) lisäksi muun muassa työministeri Lauri Ihalainen (sd.) ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies. Hallitukselta toivottiin tasaverotyppisten kulutusverojen huojennuksia (esim. makeisvero) kotimaisen tuotannon tukemiseksi sekä progressiivisia veronkiristyksiä esimerkiksi palauttamalla varallisuusvero takaisin.

Kyselytunnilla nostettiin esiin myös viime aikoina paljon puhuttanut potilastietojärjestelmiemme kalleus, yksityiskoulujen rahoitus, koulujen työrauha ja oppisopimuskoulutus sekä keskusteltiin keinoista saada yrityksiä palkkaamaan nuori ensimmäiseen työpaikkaansa. Opetusministeri Jukka Gustafsson (sd.) lupasi vastauksessaan muun muassa lakiesitystä koulujen työrauhan parantamisesta ja työministeri Ihalainen palkkauskynnystä madaltamaan 650 euron Sanssi-rahaa työnantajille.

Täysistunto jatkui ajankohtaiskeskustelulla lastensuojelusta edustaja Aila Paloniemen (kesk.) ym. aloitteen (KA 11/2012 vp) pohjalta. Oman perheen suorittamista pahoinpitelyistä seurannut 8-vuotiaan helsinkiläistytön kuolema nosti kesällä keskusteluun suomalaisen lastensuojelun käytännöt. Myös salikeskustelun aikana moni edustaja toi muiden tietoon kentältä saamiaan viestejä lastensuojelun nykytilasta ja sen ilmeisistä puutteista. Valtioneuvoston puheenvuoron pitänyt peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson (sd.) peräänkuulutti muun muassa toimivampaa viranomaistoimintaa mainiten myös kuntapäättäjien mahdollisuuden hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä lastensuojelun kehittämisrahaa.

Perjantaina 28.9. päättyi kansanedustajien talousarvioaloitteiden jättöaika. Vuoden 2013 talousarvioesitykseen jätettiin määräaikaan mennessä 603 talousarvioaloitetta. Perussuomalaiset jättivät aloitteita kaikkein eniten, yhteensä 225 kappaletta. Viimevuotiseen tapaan toinen aloitteeni koski työllistymistoimia Turun Varissuolle, jossa asuneena olen joutunut seuraamaan alueen sosioekonomista kurjistumista. Uutena aloitteena ehdotin määrärahaa Littoistenjärven puhdistamiseen tähtäävien toimien aloittamiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *