Takaisin pääsivulle

27 syyskuu
2009

Kuulopuheita ja maahanmuuttajien alueellisesta sijoittumisesta

Ihmisten väliseen vuorovaikutukseen kuuluu keskustelu, ajatustenvaihto ja debatointi. Joka päivä kuka tahansa voi osua keskelle juttutuokiota, jossa kuulee uusia tai yllättäviä asioita. Voit olla keskusteluun osallistuja tai vain sattumalta sen vierestä kuuleva. Näillä keskusteluilla on se onneton varjopuoli, että koska niitä ei voi mitenkään todistaa, todentaa tai tieteellisesti validoida, ne ovat pelkkiä kuulopuheita. Kaikki epämiellyttäviin tai erityisesti poliittisesti epäkorrekteihin aiheisiin liittyvät epävirallisen keskustelun kautta tietoon tulleet yksityiskohdat ovat todistusarvoltaan mitättömiä eikä niitä voi käyttää minkään mielipiteen perusteena tai tukena. Asun Varissuon lähiössä, jota leimaavat yhteiskunnallisen rakentavan ja rehellisen keskustelun kannalta hyvin epämieluisat ja haastavat aiheet: maahanmuuttajien osuus alueen väestöstä on 34 % ja alueen työttömyysaste on 24,4 %  (molemmat luvut Muutoksen suunnat -raportista 3/2009). Ei liene mikään suuri yllätys, että monessa varissuolaisen kanssa käydyssä keskustelussa pulpahtelevat helposti ja usein esiin sanat ”maahanmuuttaja”, ”työttömyys” ja ”syrjäytyminen” muutamia yleiskäsitteitä mainitakseni. Herkemmän posket saattaisivat alkaa punoittaa ja kurkkua kuristaa jos hän kuulisi muita vähemmän hienovaraisia sanoja, joilla Varissuota ja sen asukkaita kuvaillaan. Mutta ei se mitään, nämähän ovat vain kuulopuheita, eikä niillä ole mitään väliä.

Kuulopuheeksi luokiteltava on esimerkiksi sanat, jotka kuulin viime keväänä eräässä monikulttuurisessa tilaisuudessa. Supisuomalainen ideanikkari haaveili siitä, että kaikki Suomen maahanmuuttajajärjestöt saataisiin yhteisen kattojärjestön alle. Erästä muslimiyhdyskuntaa edustanut henkilö totesi, etteivät eri islamin suuntauksia noudattavat ihmiset tule toimeen keskenään muuallakaan maailmassa, joten olisi typerää kuvitella että he tulisivat sen kummemmin toimeen Suomessa ollessaan. Toisen kuullun jutun mukaan Varissuon ulkomaalaistaustaisten yrittäjien joukossa on esiintynyt hienoisia soraääniä siitä, että alueelle on asutettu niin paljon maahanmuuttajia. Syy soraääniin on se, että maahanmuuttajat eivät käytä palveluja mikä puolestaan heijastuu alueen yritysten myyntiin.

Mutta kuten todettua, dokumentoimattomalla epävirallisella tiedolla ei ole mitään virkaa.

Varissuolaisena olen huolestunut kotilähiöni nykytilanteesta, ja koska muutosta ei ole näköpiirissä, uskon huoleni vain syvenevän ajan kuluessa. Ongelmana pidän paitsi maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kasaantumista myös yleisen huono-osaisuuden lisääntymistä asukkaiden keskuudessa. On muistettava, että työttömyysasteesta puhuttaessa ei mainita kuinka paljon asukkaista on työelämän ulkopuolella muista syistä. Työvoimaan eivät kuulu esimerkiksi lapset, eläkeläiset, työkyvyttömät, työvoimakoulutuksessa olevat tai kotiäidit. Kotiäitiys korostuu erityisesti Varissuon kaltaisilla maahanmuuttaja-alueilla, sillä tietyistä kulttuureista tulevat naiset ovat usein työelämän ulkopuolella koko ikänsä. Näin ollen erilaisten yhteiskunnan tukien varassa tai avulla elävien ihmisten määrää esimerkiksi Varissuolla voi spekuloida niiden demografisten faktojen perusteella, mitä alueesta on olemassa. Mikäli alueen tulonsiirtojen varassa elävien asukkaiden määrä vain jatkaa kasvamistaan on selvää että ainakin yrittäjien tilanteeseen sillä on vaikutusta. Varissuon menestyjinä jatkavat Kela, sosiaalitoimisto ja ruokakaupat. Kaikki muut palvelut ja liikkeet sen sijaan ovat ylellisyyttä, johon pienillä tuloilla elävällä ei yksinkertaisesti ole varaa. Mikä siis Varissuolla neuvoksi? Maahanmuuttajakeskittymien hidastaminen/purkaminen sekä huono-osaisuuden kasaantumisen estäminen on ollut Turun kaupungin tiedossa ja vähintäänkin epävirallisena tavoitteena ties kuinka kauan, mutta mitään ei ole tapahtunut. Muutoksen suunnat -raporttien mukaan esimerkiksi maahanmuuttajien osuus Varissuon asukkaista on mennyt vain pikkuhiljaa ylöspäin. Ilmiö ei ole turkulaista tekoa ja tilanteesta seuraavat kysymykset ja vaatimukset yhteiskuntaa kohtaan ovat samoja kaikkialla Suomessa. Helsingin Sanomat kirjoitti tänään pääkaupunkiseudun maahanmuuttajakeskittymistä, joissa erityishaasteita seuraa muslimimaahanmuuttajien suuresta määrästä. Mielestäni maahanmuuttajakeskittymät, kuten Varissuo, eivät ole alkaneet syntyä. Ne ovat jo syntyneet. Kysymys kuuluukin, mitä asialle halutaan tehdä? Jos asialle ei tehdä mitään, Suomi jatkaa  Ruotsin avaamalla tiellä. Puheet Ruotsin maahanmuuttopolitiikan virheiden välttämisestä pitäisi jo vihdoin konkretisoitua teoiksi.

Suomalainen hyvinvointi verotetaan työnteosta minkä takia hyvinvointi tulee yksinomaan työstä. Maahanmuuttajiin yhdistetään usein huono-osaisuus mikä puolestaan johtuu pääasiassa siitä, että he eivät ole työelämässä. Maahanmuuttajien korkea työttömyys on monien asioiden summa, mutta hyvinvoinnin luomista ajatellen olisi mielenkiintoista tietää onko heille selvitetty suomalaisen yhteiskunnan rakennetta, jotta he itse ymmärtävät heikompaan sosiaaliseen asemaansa vaikuttavan mm. sen, että he eivät ole töissä ja rakentamassa omaa (ja muiden) hyvinvointia.

Tällä hetkellä maahanmuuttajien työllistyminen on epäilemättä todella haasteellista, koska suomalaisillekaan ei tahdo töitä löytyä. Vastaavasti pitkittynyt työttömyys on monesti osallinen suomalaisten heikko-osaisuuteen ja sijoittumiseen ns. huonoimmille asuinalueille. Kuitenkin lähiöt ovat olleet olemassa jo paljon ennen nykyistä kehitystä ja ne ovat olleet hyviä, asuinkelpoisia alueita. Muiden maiden esimerkkien valossa todelliset ongelmat lähiöissä alkavat vasta kun maahanmuuttajien osuus kasvaa liian suureksi. Onko gettoutuminen seurausta jostakin maahanmuuttajuuteen liittyvästä seikasta vai pelkästään seurausta huono-osaisuudesta?

Maahanmuuttajakeskustelussa on jäänyt täysin toissijaiseen asemaan se, mitä velvollisuuksia maahanmuuttajilla on oikeuksien ja vaatimusten lisäksi.  Jos minä voisin valita, avainsana olisi työnteko. Suomalaiselle yhteiskunnalle povataan karmeita aikoja tulevan työvoimapulan vuoksi, mutta itse pelkään lähinnä sitä, että nykyisen kaltainen pula kaikesta muusta paitsi hoitoalan työstä jatkuu. Koska rajallisilla resursseilla on rajallinen kantokyky, pitäisi voida määrittää raja huoltosuhdetta heikentävälle humanitaarisista syistä tapahtuvalle maahanmuutolle, jota tulee pääsääntöisesti muslimimaista. Jarru on pidettävä pohjassa sen aikaa, että maassa jo olevat kaikenlaisen yhteiskunnallisen osallistumisen ja aktiviteetin ulkopuolella olevat (muslimi)maahanmuuttajat on saatu osallisiksi yhteiskunnasta siten, että heidän työttömyytensä tai työvoiman ulkopuolella oleminen ei poikkea kantaväestöstä. Huoltosuhde on säilytettävä kestävällä tasolla.  Tämä todennäköisesti vaatii radikaaleja muutoksia integrointityöhön, mutta nykyinen tie onkin Ruotsin tie. Kielitaidon, opiskelun ja koulutuksen avulla maahanmuuttajat voivat edetä työurallaan tai parantaa työllistymisen mahdollisuuksiaan. Aivan kuten suomalaisetkin. Työstä saadulla palkalla voi vaurastua ja tehdä valintoja kuluttajana, kuten ostaa omaa tarkoitusta palvelevan asunnon juuri sieltä mistä itse haluaa.

Erityisesti muslimimaahanmuuttajilla (tai Helsingin Sanomien jutussa haastatellulla suomalaisella muslimikäännynnäisellä) on toki omat näkemyksensä, jotka ainakin minun silmääni näyttävät pelkiltä vaatimuksilta sen suhteen mitä suomalaisen yhteiskunnan pitäisi muslimeille kustantaa. Helsingin Sanomien koko juttua ei löydy ilmaisesta verkkoversiosta, mutta se on lainattu kokonaisuudessaan Hommaforumilla ja suosittelen lukemaan sen seuraavien linkkien kautta: 1, 2, 3 ja 4. Jos ja kun huono-osaisuus johtuu työttömyydestä ja yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisestä, niin on kovin kummallista, että ratkaisuksi pyydetään omia hotelleja, vanhainkoteja, kauppoja sekä moskeijoita ja isompia asuntoja. Näilläkö työllistymisen esteet poistuvat?

10 kommenttia artikkeliin “Kuulopuheita ja maahanmuuttajien alueellisesta sijoittumisesta”

 1. annepa kirjoitti:

  Ei minusta siinä ole mitään väärää, että halutaan lähistölle niitä palveluja joita itse käyttää. Se on sitten eri asia kuka sen kustantaa. Eikö osa näistä kyseessä olevista työikäisistä voisi perustaa sen hotellin, osa vanhainkodin ja osa kauppoja? Siinäpä ratkeasisi ainakin kaksi ongelmaa.

  Jos ei itse ole valmis tekemään mitään yhtisönsä hyväksi niin turha on vinkua. Tämän pyytäjän pitäisi aktivoitua ja alkaa järjestämään tällaista moskeija-aluetta mitä hän toivoo. Ai niin, mut kun on totuttu siihen että valtio järjestää ja maksaa, niin eihän sitä annettua etuutta voi pois antaa….

 2. Maria Lohela kirjoitti:

  Tähän sopii hyvin linkitettäväksi helsinkiläisen lakimiehen Husein Muhammedin blogikirjoitus, jossa hän esittää samankaltaisia näkemyksiä kuin annepa: http://huseinmuhammed.blogit.uusisuomi.fi/2009/09/30/suurin-osa-muslimeista-ei-vaadi-erillispalveluja/.

 3. hemuli kirjoitti:

  Olet Maria taas kirjoittanut täyttä asiaa.Ihmettelen suuresti,etteivät muut Turun ja Suomen päättäjät ymmärrä ollenkaan,minkälaisen aikapommin kanssa olemme tekemisissä.Ruotsissa on jo muutamissa lähiöissä sisällissota käynnissä,kun ambulansseja,palo-ja poliisiautoja kivitetään ja poltetaan.

  Jos Soini ei olisi sanoutunut irti ”propellipäistä”,olisi PS:n kannatus voinut hyvinkin olla 15%:n luokkaa seuraavissa eduskuntavaaleissa.Saa nähdä mihin se nyt asettuu.

  Koita jaksaa tehdä arvokasta työtäsi Turun valtuustossa,sillä sitä riittää.

 4. Mikko kirjoitti:

  Tutustuttuani Euroopan nykytilanteeseen ja luettuani kymmeniä ellei satoja erilaisia kirjoja, artikkeleita tai lehtijuttuja aiheesta olen tullut siihen tulokseen että kolmannen maailman muslimien integroitumisen onnistuminen meidän länsimaalaiseen järjestelmäämme on mahdottomuus.

  On loputtomasti materiaalia joka tukee tätä väitettä.

  Itkettää ajatella Suomen tulevaisuutta.

 5. Ilari kirjoitti:

  Tere Maria, ja kiitos että palasit vakavien Turkulaisia koskettavien peruskysymysten pariin.

 6. Riku kirjoitti:

  Todettakoon,että olemme saaneet tässä pelissä heikon käden,ja vastapuoli rellestää täyskädellä ässien tipahdellessa hihoista,mitkä (hyvät kortit,ei hihat) olemme heille antaneet ymmärtämättömyyttämme,olisi ehkä jo korkea aika jakaa uusi käsi,tällä kertaa rehdisti,ilman seteliselkärankaisten niljakkeiden asiaan puuttumista vasalliensa välityksellä.

  Helppohan sille on nälviä,joka istuu sähkötuolissa.

  Jos tilaisuus ei ole kolkuttanut,niin rakennetaan sille ovi.

  Ovea ei näemmä tarvitse rakentaa,sillä maamme etniset vähemmistöt ja raharikas vähemmistö rakentavat sen meille siinä ohessa missä he tietämättään höyläävät omien arkkujensa kansia.

  Nämä edellämainitut vähemmistöt ,jotka ottavat kauhalla,mutta antavat lusikalla,yrittävät kaivaa kuoppaa salakavalasti tavallisten tallaajien jalkojen alle, mutta huomatkaa,maa tulee sortumaan montunkaivajien jalkain juuresta,ja he vajoavat kouppaan katkerasti syyttäen muita omasta erheestään.

  Suomen tulevaisuutta ei tarvitse itkeä,siitä pitävät nykyiset päättäjämme huolen,
  sillä nämä armaat ja siunatut päättäjämme varmistavat ettei rakkaalla Suomellamme ole minkäänlaista tulevaisuutta.

  Jatketaan tätä menoa,niin ei ole mitään surtavaa,mutta ei myöskään mitään mistä iloita.

 7. Svetlana kirjoitti:

  Täyttä asiaa! Mikä ihmeen hinku niillä muslimeilla on saada omia halal-liha kauppoja, lääkäreitä, kampaajia jne. Miksi ihmeessä naisten ja miesten pitäisi edes seurustella omissa huoneissaan? Kuka kustantaa tämän kaiken? Nyt järki käteen ja kielletään islam suomessa vaikka pakolla.

 8. Koivulahti kirjoitti:

  Itseänikin on kovasti ihmetyttänyt tämä Turun tapa sijoittaa maahanmuuttajat yhteen klönttiin, kun samaan aikaan he joutuvat käymään kursseilla sulautuakseen yhteiskuntaan ja oppiakseen kieltä.

  Eikö paras tapa sulauttaa heidät joukkoon, olisi järjestää heidät asumaan siten, että he olisivat meidän joukossamme ja joutuisivat päivittäin kommunikoimaan suomeksi meidän kanssamme.

 9. Satu kirjoitti:

  Varissuolla nyt on asunut kouluttamaton rupusakki jo aikaa ennen maahanmuuttajiakin. Käyn alueella muutamia kertoja vuodessa ja vastaantuleva kantaväestöstä vain harva kävelee selvinpäin. Tuon porukan hyvinvointi ei ole kiinni maahanmuuttajien määrästä eikä laadusta, vaan ainoastaan heistä itsestään. Yksikään maahanmuuttaja ei kaada väkisin kaljaa Naakkanevalaisen lähiöyhärin ja sosiaalipummin kurkusta alas.

 10. Markus kirjoitti:

  Useiden Euroopan maiden maahanmuuttajakaupunginosissa on havaittu, että kun maahanmuuttajaväestön osuus ylittää 20% rajan niin alkaa ns. white flight eli kantaväestö muuttaa pois. Suomi toistaa samoja virheitä mitä on tehny ulkomailla ja nykymenolla Varissuosta kehittyy Malmön Rosengårdia vastaava turvaton alue.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *