Takaisin pääsivulle

24 maaliskuu
2009

Täsmennyksiä ja tuumailua

Poliittisten mielipiteiden takia käytävien oikeudenkäyntien aikaan kansalainen saa lukea internetistä ja lehdistä, kuinka vääriä asioita sanoneen henkilön mielipiteet ovat rasistisia, muukalaisvihamielisiä, fasistisia, vihaan lietsovia ja niin edelleen. Rasisti-nimittelyä harrastaville ihmisille vaikuttaa olevan elintärkeää kohottaa oma ajattelunsa, mielipiteensä ja käsityksensä ainoasta oikeasta todellisuudesta kaiken arvostelun yläpuolelle ja yrittää todistaa että heidän oma aatteensa on se oikea aate mihin muita vaihtoehtoja pitää verrata – eikä päinvastoin. Olisikohan silti mahdollista unohtaa vertailu väärien ja oikeiden ajattelutapojen välillä, ja tarkastella ennemminkin minkälaiseen todellisuuteen nämä ajatukset ja ideat johtavat.

Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta puhuttaessa on selvää, että iso osa kaikista kansalaisista kannattaa suurinta osaa yhteisistä arvoista ja ihmisten tai vaikkapa poliittisten puolueiden mielipide-erot ovat vain pieni osa koko ajatusmaailmasta. Voisi luulla, että näille vähäisille, joskus jopa jyrkille, mielipide-eroille löytyisi sijaa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Suomi on demokratia ja demokratiaan kuuluu keskustelu, vuoropuhelu. Keskustelun taso kuvaa demokratian toimivuutta. Olen Turun kaupunginvaltuuston ainoa perussuomalaisia edustava valtuutettu. Yhden hengen valtuustoryhmä on juuri sitä mitä se on: yhden hengen ryhmä. Ei muuta. Yksinäisenä edustajana näkee hyvin miten päätöksentekoelimet todellisuudessa toimivat. Käytännössä vaalien voittajat päättävät kaikista asioista. Opposition tehtäväksi jää vakuuttaa omat äänestäjänsä seuraavia vaaleja silmälläpitäen, vai kuinka monta päätöstä valtakunnallisella tasolla on sinun mielestäni SDP, KD, PS tai VAS kuluneen vaalikauden aikana tehnyt. Sama pätee myös kunnallisella puolella, mikä käytännössä tarkoittaa sitä,että yhden tai kahden jäsenen ryhmät tekevät työtä äänestäjilleen, eivätkä odota puoluejohdon määräystä mitä nappia seuraavassa äänestyksessä pitää painaa. Yhden hengen ryhmän suurin ongelma on se, että aika ei riitä kaikkeen. Kaikki valtuuston jäsenet saavat samat esityslistat ja oheismateriaalit. Niihin tutustuminen ja asioiden selvittämien töiden ja perhe-elämän puristuksissa on työläs tehtävä. Isommilla puolueilla vastuuta on jaettu jopa sisäisiin valiokuntiin tai työryhmiin. Lisäksi heillä on kunnallistyössäkin tukenaan puolueen palkattua henkilökuntaa. Tällä isolla porukalla työstetään esityksiä,näkemyksiä ja ehdotuksia, joista sitten yhdessä ryhmässä päätetään – ja mahdollisesti päätetään mitä nappia painetaan. Näin ollen on ilmeisen selvää, että en pysty yksin ottamaan kantaa jokaiseen asiaan, vaan aion priorisoida niitä minulle tärkeitä asioita, joiden takia minut on valtuustoon valittu.

Haluan ajaa turkulaisten asiaa vanhuksiin, vammaisiin, luontoon ja maahanmuuttajien liittyvien kysymysten osalta. Vanhuksien huonosta tilanteesta ja hoitolaitoksissa saatavilla olevan hoidon puutteista on puhuttu viime vuodet vilkkaasti. Jostain käsittämättömästä syystä edes 10 vuotta kestäneellä nousukaudella ei löytynyt rahaa vanhusten ulkoilutukseen tai vuodepaikkojen ja henkilökunnan merkittävään lisäämiseen. Hoitajat ovat edelleen jaksamisen äärirajoilla ja työvoimaa on aivan liian vähän. Tästä huolimatta Turussa ollaan peruspalveluista nipistämässä 15 miljoonaa euroa. Samassa rytinässä voi huoletta unohtaa luokkakokojen pienentämisen, sivukirjastojen ylläpitämisen, terveydenhuollon jonot tai monelle turkulaiselle tärkeän, uuden eläinhoitolan. Vammaisten on yhä vaikeampi saada erityishoitoa tai avustajia. Jo kaupungissa asuvat maahanmuuttajat (käytännössä humanitaarisin syin maahan tulleet) ovat myös jääneet täydelliseen paitsioon pitkästä taloudellisesta nousukaudesta huolimatta. Ei-työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät esimerkit muista pohjoismaista ovat paljastaneet muutamia maahanmuuttopolitiikasta aiheutuneita virheitä, jotka meidän täällä Turussa ja koko Suomessa on syytä välttää. Yksi havaittu ongelma on liian suurin maahanmuuttajamäärien sijoittaminen samalle alueelle. Muun muassa kotilähiössäni Turun Varissuolla tätä rajaa koetellaan jo. Toinen vakava kipukohta on, että kielen oppiminen ja työhön pääseminen on avainasemassa integroitumisen kannalta. Ensimmäiseksi meidän pitää hyväksyä se tosiasia, että jo kaupungissa olevat oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat ovat jo turkulaisia ja he voivat joko jäädä oman onnensa nojaan rapistuviin lähiöihin tai heidät voidaan yrittää saada osaksi yhteiskuntaa, jossa sen jäsenillä on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Tässä prosessissa on saavutettavissa tuplahyöty, sillä sosiaalietuuksilla elävät maahanmuuttajat (ja tietysti myös han-suomalaiset) kuluttavat resursseja, mutta työssä käyvät luovat niitä.

Ymmärrän, että kun rahaa ei ole niin sitä ei ole, ja jos Turun on räävittävä 40 miljoonan säästöt, niin jostain se on otettava. Mutta mistä? Vastausta haluaisin yrittää löytää tarkastelemalla niitä asioita, mitkä kuuluvat kaupungin tehtäviin ja mitä kaupunkilaiset itse haluavat ja tarvitsevat. Tarvitsevatko he kulttuuripääkaupunkia, uutta pinnoitetta Kauppatorille, paikoitushallia ja ostosparatiisia edellä mainitun alle, pikaraitiotietä tai kongressikeskusta? Näiden fantasioiden toteuttamiseen kuluu kymmeniä miljoonia euroja. Mitä ovat tämän rinnalla lakkautetuista tai lakkautettavista kirjastoista saatavat säästöt? On täysin selvää, että mainitsemistani hankkeista, joista osa epäilemättä toteutuu, on myös hyötyä. Kysymys kuuluukin, kenelle ja millä tavalla? Miten tuota hyötyä mitataan?

Turkuun perusteilla oleva uusi turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus on välttynyt liiemmältä julkisuudelta, mutta kaikille kansalaisille avoimessa keskustelufoorumissa eli internetissä se on puhuttanut paljonkin. Meitä Perussuomalaisia pidetään muukalaisvihamielisinä ja rasisteina, mutta tästä julkisuudessa lyömällä lyödystä leimasta huolimatta minut on valittu valtuustoon ajamaan turkulaisten asiaa Perussuomalaiset-puolueen edustajana. Edustan turkulaisia. Minä en edusta salakuljettajien maahan kuljettamia ulkomaalaisia tai Ruotsista laivalla tulevia humanitäärisin syin maahan pyrkiviä henkilöitä, jotka ovat mahdollisesti saaneet jo kielteisen turvapaikkapäätöksen toisessa EU-maassa koko unionin alueella vallitsevan yhteisen lainsäädännön puitteissa. Heitä varten on olemassa omat edustajat, järjestöt ja lakimiehet, joiden toiminta rahoitetaan verovaroin.

Olen kirjoittanut useita blogimerkintöjä maahanmuuttajista ja myönnän, että asioiden esittäminen ja perusteleminen siten, että se aukottomasti ja tyhjentävästi määrittelisi tismalleen sen mitä todellisuudessa tarkoitan on hyvin vaikeaa. Tämän takia minusta voi olla liikkeellä käsityksiä, jotka eivät vastaa sitä mitä olen kirjoituksissani yrittänyt ilmaista. Suositulla Hommaforumilla nimimerkillä ”Pitkätukka” kirjoittava henkilö on tehnyt hyvän ja kattavan tiivistelmän humanitäärisen maahanmuuton vaikutuksista Suomeen. Hänen kirjoituksessaan ”Humanitaarinen maahanmuutto heikentää Suomen taloudellista huoltosuhdetta” on 32 lähdeviitettä. Pitkätukan tekstissä tiivistyy oma näkemykseni nykyisen maahanmuuttopolitiikan tilasta. Vaikka lähes kuka tahansa täysjärkinen ihminen pystyy keskustelemaan asioista niin että jokaista lausetta ja termiä ei tarvitse erikseen perustella ja validoida viittaamalla johonkin tutkimukseen, tilastoon tai viralliseen uutiseen, niin maahanmuutosta keskusteltaessa se ei jostain syystä onnistu. Leimakirves heilahtaa oikeamielisen valon välähtäessä terästä ja kiihotuspykälä astuu voimaan. Niinpä haluan tässä esittää vilpittömät pahoitteluni kaikille niille, jotka ovat ymmärtäneet kirjoitukseni väärin niiden moniselitteisyyden vuoksi.

Turkulaisten edustajana minun tehtäväni on välttää Turulle haitallisia asioita, kuten ”Pitkätukan” epävirallisessa tutkimuksessa kuvattua humanitääristä maahanmuuttoa. Aikaisemmin totesin, että jo kaupungissa olevien (humanitääristen) maahanmuuttajien etu on ensisijainen ja heidät pitäisi ensin saada integroitua aktiivisiksi yhteiskuntamme täysvaltaisiksi jäseniksi, ennen kuin tänne tulee haalia yhtään enempää ulkomaalaisia, joiden ensisijainen maahantulosyy ei ole täällä odottava työ- tai opiskelupaikka. Miten tämä tehdään nykyisessä taloustilanteessa on entistä isompi haaste, kenties jopa mahdottomuus. En osaa sanoa miten muissa Euroopan maissa havaitut virheet voidaan välttää jos uusia ei-työperäisiä maahanmuuttajia tulee sellaista tahtia, että puhutaan jo 40 uuden vastaanottokeskuksen perustamisesta Suomeen kuluvana vuonna. Viime vuonna 89 turvapaikanhakijaa sai pakolaisstatuksen minkä perusteella he saavat jäädä maahan. Heidät me olemme Geneven pakolaissopimuksen mukaan velvoitettu ottamaan turvaan, mutta tämän lisäksi yli 61 prosenttia muilla perusteilla tänne tulleista sai oleskeluluvan (lähde) ja samalla oikeuden veronmaksajien kustantamien palveluiden ja tulonsiirtojen käyttöön. Nopeilla hoksottimilla varustettu sanoo tähän, että ei se haittaa, sillä valtio maksaa. Olisiko kuitenkin niin, että esimerkiksi meiltä kuntalaisilta veroina kerätty valtion raha, mitä maksetaan takaisin korvamerkitysti vastaanottokeskuksiin, on poissa kuntalaisiltamme pienempinä valtionosuuksina. Tämä ihan vain ajatusleikkinä. Miten me kuntatasolla voimme viestittää valtionjohdolle, joka juuri sääti uuden liberaalin ulkomaalaislain, että meillä ei yksinkertaisesti ole resursseja kotouttaa nykyisiäkään maahanmuuttajia, uusista puhumattakaan.

Millä tavalla Turkuun perusteilla oleva uusi turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus on linjassa sen asian kanssa, että kaupungin peruspalveluista ollaan karsimassa viittätoista miljoonaa euroa. Turvapaikanhakijat, oli heillä perusteita hakemukseensa tai ei, tarvitsevat ja myös saavat samat palvelut kuin muut kaupunkilaiset, ja tiettävästi maassaoleskelun alkuvaiheessa heidän palveluntarpeensa on jopa huomattavasti laajempi. Kuormitetaanko suunnitelmalla uudesta turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksesta jo entisestään tiukilla olevia peruspalveluja ja sen resursseja, vai onko niin että turvapaikanhakijat käyttävät ainoastaan yksityisen sektorin palveluita. Tähänkään ei riitä vastauksesi se nokkela vastaus, että valtio maksaa, koska tiettävästi valtionkaan rahalla ei tipu uusia tekijöitä taivaasta vaan palvelut tuottavat olemassa olevat järjestelmät ja niiden työntekijät.

2 kommenttia artikkeliin “Täsmennyksiä ja tuumailua”

 1. Hajalla kirjoitti:

  Kiitos hienosta kirjoituksesta, Maria! Olisi tietysti kivaa, jos ehtisit useammin valottamaan tapahtumia blogissasi.

  Tämä päätöksenteon raadollisuus ei sinällään tullut minulle yllätyksenä, mutta en pysty olemaan ihmettelemättä sitä typeryyttä, mitä ihmiset osoittavat vuosi toisensa jälkeen vaalikäyttäytymisellään. Turku on ajautumassa konkurssiin ja vastuulliset istuvat päättävillä paikoilla, joihin me äänestäjät olemme heidät valinneet. Kuitenkaan viime vaalikierroskaan ei juuri tilannetta muuttanut, vaan yhä sinne haluttiin samat puolueet ja ihmiset, jotka tekevät Turusta (moni)kulttuuripääkaupunkia hinnalla millä hyvänsä.

  Ihmiset uskovat puheisiin, että kaiken takana on lama ja taantuma, johon ei voida vaikuttaa, mutta ei asia aivan niin ole. Rahaa olisi pitänyt pistää talteen silloin kun oli nousukausi, mutta Turku kaivoi entistä syvempää kuoppaa itselleen. Lisäksi turussa elää jokin harhaluulo, että eksoottinen säpinä ja värinä kaduilla on aina ja poikkeuksetta positiviinen asia ja sitä vastustavat vain rasistit. Eivät ne vastaanottokeskukset kuitenkaan ilmaisia ole eivätkä ne rahat tule mistään taikakirstusta. Lisäksi siitä tulee suuri määrä välillisiä kustannuksia kaupungille, kun kaupunki järjestää tulkkausta, sosiaalipalveluja, terveydenhuoltoa, koulutusta ja kotoutusprojekteja… Täytyisi ensiksi selvittää sekä yleisölle että päättäjille, että maahanmuuttoa on kahdenlaista: humanitaarista ja työperäistä. Ensimmäinen on meille nettomenoa ja sen kustannukset täytyy ottaa jostain. Työperäistä ei varmasti kukaan vastusta, sille se tuo verotuloja.

  Luulen, että tämä hulluus on valitettavasti jotenkin ominaista Turulle ja turkulaisille. Turun yliopistollakin tapahtuu kummia, joista Turun Sanomien jutut ovat vain ehkä jäävuoren huippu, mutta rivien välistä joku voi onnistua lukemaan mitä siellä on tapahtumassa.

 2. hemuli kirjoitti:

  Moikka
  Erittäin hyvä kirjoitus.Seuratessani Turun ja Suomen päättäjien taloudenhoitoa,en voi kun ihmetellä ja yrittää äänestämällä vaikuttaa.Jos yksityinen ihminen hoitaisi talouttaan samalla metodilla kuin päättäjät,niin olisi konkurssissa alta aikayksikön.
  Rahaa tuntuu riittävän kaikenlaiseen liibalaabaan ja toisaalta kaikista elintärkeistä palveluista ja menoista tingitään.En vaan ymmärrä…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *